Školenie AutoCAD – základy

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je, aby absolvent ovládal základnú prácu v prostredí Auto CAD s dôrazom na 2D grafiku. Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti základnej práce vo Windows.
Obsah kurzu:

LEKCIA 1

  • Charakteristika AutoCADu a prehľad jeho možností
  • Softwarové a hardwarové prostredie
  • Terminológia, popis obrazovky a úprava jej vzhľadu
  • Súbory použité AutoCADom
  • Spôsoby zadávania príkazov
  • Nový výkres, otvorenie a uloženie výkresu
  • Nastavenie výkresovej plochy a ohraničenie
  • Jednotky AutoCADu, nastavenie bodu
  • Zadávanie súradníc v 2D a 3D / absolútne, relatívne .. /

LEKCIA 2

  • Príkazy na kreslenie, popis a zadávanie príkazov
  • Spôsob výberu objektov
  • Ostatné používané príkazy
  • Použitie kresliacich pomôcok / grid, snap, osnap, premenná grips /

LEKCIA 3

  • Typ čiar, nastavenie čiar, mierka čiar
  • Správa hladín, tvorba hladín, filtre
  • Zmena vlastností a editovanie objektov
  • Použitie a využitie príkazov (list, dist, area)
  • Riadenie zobrazenia (zoom, areal view)

LEKCIA 4

  • Šrafovanie
  • Nastavenie a úprava textu
  • Vytvorenie a nastaveniekótovacích štýlov
  • Tvorba a práca s blokmi a ich atribútmi
  • Spracovanie atribútov

LEKCIA 5

  • Export a import súborov *.dxf
  • Plotrovanie, výstup do súboru *.plt
  • Možnosť práce s AutoCADom v 3D prostredí
  • Zhrnutie dôležitých príkazov
  • Riešenie prípadových štúdií

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk