Školenie Autodesk Inventor - základy

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov pracovať v prostredí Autodesk Inventor. Vstupné požiadavky: Vhodné sú skúsenosti s prácou s konštrukčnými softvérmi (nie je to podmienkou účasti na kurze).

Obsah kurzu:

POPIS PRACOVNÉHO PROSTREDIA

 • ikona súradnicového systému
 • roletové ponuky, panely nástrojov, prehliadač súčastí
 • pracovná plocha (pre modelovanie/tvorbu výkresov)

PRÁCA SO SÚBORMI

 • modelovanie súčasti, modelovanie súčasti z plechu
 • modelovanie zostáv, modelovanie zvarenca
 • tvorba prezentácie, výkresová dokumentácia
 • ukladanie súborov

PREHLIADAČ SÚČASTÍ

 • prehliadač súčastí v modelovaní súčastí
 • prehliadač súčastí v modelovaní zostáv
 • prehliadač súčastí pri tvorbe výkresov
 • reorganizácia prvkov

NÁSTROJE PRE RIADENIE POHĽADOV

 • zoom, pan, rotácia
 • priestorové pohľady (ortogonálna, perspektívna)
 • zobrazenie (objemové, drôtené), „pozrieť na“

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI, PRACOVNÉ PRVKY

 • počiatok(stred, osy, roviny), pracovná rovina
 • pracovná os, pracovný bod

KONŠTRUKCIA NÁČRTU

 • parametrický náčrt, čiastočne parametrický náčrt
 • adaptívny náčrt riadený zostavou, náčrtové roviny

KRESLENIE NÁČRTU

 • kreslenie geometrie náčrtu
 • definícia geometrických väzieb
 • zadávanie rozmerových parametrov

MODELOVANIE SÚČASTÍ

 • náčrty v modeloch, premietanie geometrie
 • pomôcky pre meranie geometrie
 • vysunutie, rotácia, zrazenie, zaoblenie, diera, závit
 • šablónovanie, ťahanie, špirála, škrupina, rebro
 • rozdelenie plôch, zošikmenie, kruhové pole, obdĺžnikové pole
 • nahradenie plochy, odstránenie plochy, zošitie plôch
 • zosilnenie/odsadenie plochy, reliéf, „odtlačok“

Tvorba Náčrtu a SÚČASTÍ

 • definícia štýlu, plocha, obruba, riešenie rohu, lem
 • ohnutie, profilový ohyb, rozvin, ohyb,vyrezanie
 • razník

MODELOVANIE ZOSTÁV

 • natiahnutie komponentu
 • vytvorenie súčastí v zostave, vytvorenie komponentu
 • pole súčastí, väzby, posun komponentu, otočenie komponentu
 • nahradenie, riešenie kolízií, rezy zostavou
 • knižnica normalizovaných súčastí
 • adaptívne zostavy

TVORBA VÝKRESOV

 • základný pohľad/užívateľský
 • premietnuté pohľady, pomocný pohľad, rez
 • čiastočný rez, detail, prerušovaný pohľad
 • náčrt vo výkrese, úpravy výkresových pohľadov
 • vlastnosti výkresu

DEFINÍCIA VÝKRESU

 • tvorba výkresovej šablóny
 • definícia rohového razítka
 • definícia formátu výkresu

POPISOVANIE VÝKRESU

 • kótovanie výkresu (kóty, šípky, tolerancie)
 • staničné kóty, popis dier a závitov, osy
 • značky na výkrese (drsnosť, geometria, zvary), text

KUSOVNÍK

 • pozície na zostave
 • tvorba kusovníka
 • editácia kusovníka

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk