Školenie: Internet a el. pošta pre užívateľov

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov efektívne využívať Internet na vyhľadávanie údajov a prezeranie obsahu webových stránok, ukladanie a tlač
obsahu stránok, pracovať s elektronickou poštou vrátane spracovania príloh

Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou.
Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Windows základy.

Rozsah: 8 h.

Obsah kurzu:

01 ÚVOD DO PRÁCE S INTERNETOM

 • Základné pojmy - HTTP, URL, hypertextový odkaz, ISP, FTP
 • Tvar a štruktúra webovej adresy
 • Webové prehliadače a možnosti ich použitia
 • Vyhľadávací stroj, Cookies, vyrovnávacia pamäť (cache)

02 BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY INTERNETU

 • Digitálny certifikát, šifrovanie údajov na webových stránkach
 • Ochrana pre vírusmi pri prehliadaní stránok
 • Na čo treba dávať pozor pri elektronických platbách cez internet
 • Firewall a k čomu slúži

03 POUŽÍVANIE WEBOVÉHO PREHLIADAČA

 • Nastavenie domovskej / štartovacej stránky
 • Zobrazovanie webových stránok v novom okne
 • Zastavenie načítavania webovej stránky
 • Obnovovanie webových stránok
 • Úprava zabudovaných panelov nástrojov
 • Zobrazovanie a skrývanie obrázkov na webových stránkach
 • História navštívených stránok

04 PRÁCA S WEBOM

 • Používanie hypertextových odkazov
 • Tipy a triky pre rýchly pohyb medzi stránkami
 • Obľúbené položky a možnosti ich využitia
 • Správa obľúbených položiek

05 VYHĽADÁVANIE ÚDAJOV

 • Prehľad techník vyhľadávania údajov na stránkach
 • Ako si vybrať vhodný vyhľadávač
 • Vyhľadávanie informácií pomocou kľúčového slova alebo frázy
 • Kombinovanie výberových kritérií pri vyhľadávaní
 • Tipy a triky pre rýchle vyhľadávanie informácií

06 UKLADANIE A TLAČ OBJEKTOV

 • Kopírovanie objektov z webových stránok do dokumentov (text,
  obrázky, adresy URL a pod.)
 • Možnosti uloženia webových stránok vo formáte: txt alebo html
 • Ukladanie súborov (text, obrázok, zvuk, video, softvér)
 • Príprava na tlač, použitie ukážky pred tlačou
 • Nastavenie parametrov tlače

07 ÚVOD DO PRÁCE S EL. POŠTOU

 • Etiketa na sieti (netiquette), Spam, Hoax
 • Bezpečnostné aspekty elektronickej komunikácie
 • Prispôsobenie dôležitých nastavení pošty
 • Pridávanie a odstraňovanie záhlavia prijatých správ

08 PRÁCA S EL. POŠTOU

 • Bezpečné otváranie prijatej pošty
 • Vytvorenie a odoslanie novej správy
 • Používanie príznakov správ
 • Označenie správy ako prečítaná alebo neprečítaná
 • Odpovedanie na správu, odpovedanie všetkým príjemcom
 • Preposlanie prijatej správy ďalším príjemcom
 • Odoslanie správy viacerým príjemcom
 • Používanie skrytej kópie, nastavenie priority správy

09 PRÁCA S PRÍLOHAMI A UKLADANIE OBSAHU

 • Bezpečné otváranie príloh, uloženie prílohy
 • Otvorenie skomprimovaných príloh a ich pripojenie k správe
 • Tvorba skomprimovaných príloh poštových správ a ich odoslanie
 • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie textu v rámci správy alebo medzi ostatnými otvorenými správami

10 ORGANIZOVANIE POŠTOVÝCH SPRÁV

 • Vytváranie poštových priečinov
 • Presúvanie, kopírovanie a odstraňovanie správ medzi priečinkami
 • Tvorba adresára kontaktov a jeho využitie v správach
 • Pridanie kontaktu z mailu do adresára
 • Vyhľadávanie správ podľa kritérií
 • Zoradenie správ, vymazávanie správ
 • Obnovovanie vymazaných správ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk