Školenie QuarkXpress

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je naučiť absolventov efektívne vytvárať a zalamovať dokumenty pomocou QuarkXPress. Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Windows základy, Word základy a mierne pokročilý Obsah kurzu:

ÚVOD DO POUŽÍVANIA QUARKXPRESS

 • Popis prostredia a nastavenie ovládacích prvkov
 • prehľad nástrojov QuarkXPressu
 • plávajúce roletky a palety
 • typy dokumentov

TVORBA A EDITÁCIA DOKUMENTOV

 • Tvorba, ukladanie a otvorenie dokumentov
 • príprava textu a jeho vkladanie
 • prezeranie dokumentu
 • práca s lupou
 • Pohyb v texte a výber oblastí textu
 • používanie špeciálnych značiek

FORMÁTOVANIE ZNAKU A ODSEKU

 • Typografické zásady pri formátovaní dokumentu
 • Pruh Measurements (Súradnice), položky ponuky Style (Štýl)
 • Dialógový panel Character Attributes (Štýl textu)
 • Klávesové skratky - tipy a triky
 • Formátovanie textu – písmo, rez písma, prekladanie textu, vyrovnanie
 • Horizontálna a vertikálna mierka, Baseline Shift
 • Farba a jej sýtosť, tvorba vlastných farieb a ich miešanie
 • Typografia odseku – zarovnanie, odsadzovanie, medziriadkový preklad, medzery pred a za odsekom, previazanie odsekov, kontrola sirôt a vdov
 • Použitie mriežky, zrkadlenie písma, práca so štýlmi

TEXTOVÉ RÁMČEKY A JEDNODUCHÉ OBJEKTY

 • Tvorba textového rámčeku a jeho úpravy, kreslenie a editácia Béziérového textového rámčeku
 • Kreslenie a editácia rámčeka tvoreného voľnou rukou, prevod uzlov a segmentov, prevod tvarov
 • Spájanie a rozdeľovanie textových rámčekov, nastavenie vlastností textových rámčekov, funkcie Step a Super Step and Repeat
 • Otáčanie a skosenie rámčekov a textu, tvorba stĺpcov, parametre umiestnenia textu v rámčekoch
 • Zlučovanie objektov do skupín, uzamknutie objektov
 • Tvorba farebných prechodov a orámovania, nastavenie vlastností obtekania objektu, zmena poradia a polohy objektov
 • Nástroje pre efektívne polohovanie objektov

VIACSTRÁNKOVÉ DOKUMENTY A ŠTÝLY

 • Tvorba viacstránkového dokumentu, pridávanie a odstraňovanie stránok, usporiadanie dokumentu, práca s predlohami
 • Dokument s pravými a ľavými stránkami
 • Práca so štýlmi, štýly pre odsek a znak
 • Tvorba a modifikácia štýlov, aplikovanie štýlov
 • nastavenie automatického číslovania stránok

POKROČILÉ TYPOGRAFICKÉ FUNKCIE

 • Práca s tabuľkami a tabulátormi, tvorba, naplnenie a úprava tabuliek
 • Modifikácia riadkov a stĺpcov, zlučovanie buniek
 • Linky nad a pod odsekom, vyhľadávanie a nahradzovanie textu
 • Štýly delenia slov
 • Definovanie podrobných parametrov zarovnávania
 • Kontrola pravopisu, editovanie kerningových tabuliek
 • Typografické predvoľby

TVORBA FAREBNÝCH DOKUMENTOV

 • Aplikovanie farieb na objekty, tvorba a editácia farieb
 • Miešanie farieb v sytéme CMYK, farby v štýloch písma

OBRÁZKY A ĎALŠIE OBJEKTY

 • Formáty a ich použitie -vektorové formáty, rastrové formáty , postscriptový formát
 • Ako korektne pripravovať obrázky, obrazové rámčeky a ich vlastnosti
 • Načítanie obrázkov do rámčekov, manipulácia s obrázkom a jeho editácia
 • Použitie súradnicového systému, tvorba a editácia nepravidelných rámčekov
 • Možnosti „editácie“ obrázkov, tvorba poltónového rastru
 • Obtekanie a orezanie obrázkov, tvorba čiarovej grafiky
 • Nástroj úsečka, nástroje Beziérová krivka a čiara od ruky
 • Zarovnanie textu podľa úsečky a krivky, zoznamy pre tvorbu registrov a obsahu
 • Tvorba knihy, čiary a prúžky , práca s vrstvami

TLAČ A PRÍPRAVA NA TLAČ

 • Inštalácia tlačiarní a ich ovládačov
 • Nastavenie tlačiarne a tlače
 • Vytlačenie dokumentov
 • Používanie rastrov pri tlači, tlač farieb
 • Natáčanie a vykrývanie rastrov
 • Osvitová jednotka
 • Prenos dát z Quarku do osvitovej jednotky: jazyk PostScript
 • Značky umiestňované mimo vlastný dokument
 • Trapping, globálne a lokálne riadenie tlače pre vybrané objekty
 • Tvorba a používanie štýlov pre tlač

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk