Kategória: Články

Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku

Kontingenčné tabuľky patria k najpoužívanejším a najobľúbenejším nástrojom Excelu. Predstavujú jednoduché súhrny z databáz. Napríklad ako na obrázku, kde je uvedená databáza projektov a z nej je vytvorený súhrn celkovej ceny v jednotlivých kategóriách projektov. Takýto prehľad získate veľmi rýchlo pomocou kontingenčných tabuliek.

Ako odstrániť duplicitné riadky v EXCELI ?

Častým problémov databáz je, že sa opakujú riadky. To znamená, že jeden záznam máme viackrát. Toto spôsobuje nesprávnosť výpočtov a analýz. Riadky navyše je potrebné odstrániť. Ak databáza obsahuje veľmi veľa riadkov, tak je náročné ich nájsť. V Exceli však existuje jednoduchý nástroj, ktorý sa nazýva Odstrániť duplicity. Nájdete ho na karte Údaje. Veľmi rýchlo odstráni všetky...

Nastavenie vlastného formátu v Exceli

Vzorce a funkcie sú základom práce s Excelom. Ak je potrebné v bunke uviesť aj mernú jednotku, napr. ks, kg, t, l atď., tak sa môže stať, že výpočty nebudú fungovať a výsledkom vzorca bude chyba #HODNOTA!.   Merné jednotky nemôžu byť v bunke priamo napísané, ale musia byť nastavené ako formát čísla, t.j. jeho vzhľad. Ak máte v bunke vedľa...

Spojenie textu z viacerých buniek do jednej v Exceli

Predchádzajúci článok bol venovaný rozdeleniu textu z jednej bunky do viacerých pomocou nástroja Text na stĺpce. Ak potrebujete opačný postup, čiže spojiť texty z viacerých buniek do jednej bunky, môžete použiť vzorec alebo funkciu CONCATENATE. Pôvodné bunky môžu obsahovať napríklad meno a priezvisko. Na príkladoch si ukážeme, ako ich spojíte do jednej bunky. Spojenie textov pomocou vzorca: V prvom...

Aký prínos vám môže priniesť testovanie zamestnancov

Testovanie PC zručností môže priniesť pozitívny prínos v nasledujúcich prípadoch: Pravidelné vzdelávanie zamestnancov Overenie zručností už existujúcich zamestnancov Nábor nových zamestnancov – overenie ich zručností Pravidelné vzdelávanie zamestnancov býva práca personalistov vo veľkých spoločnostiach, kde sú školenia súčasťou benefitného systému a požiadaviek vedenia. Výber zamestnancov na školenie, spolu s výberom vhodného školenia, však býva pre personalistov nočnou morou....

Skvelá pomôcka – rozdelenie textu na stĺpce v Exceli

Ak pracujete v Exceli tak určite viete, že viaceré údaje v jednej bunke sa niekedy veľmi ťažko analyzujú. Je preto lepšie, ak si ich rozdelíte do viacerých buniek. Napríklad meno a priezvisko z jednej bunky do dvoch buniek. Ak potrebujete zoradiť priezviská podľa abecedy, tak je to veľmi namáhavá a náročná práca. Oveľa jednoduchšie sa bude pracovať, ak bude...

Podporili sme Benefičný koncert „Bez modrín 2016“ Centra Slniečko

V období pred Vianocami si možno viac uvedomujeme hodnotu, ktorú máme vo svojom okolí, rodine, blízkych. Práve preto sme citlivejší aj k osudom ľudí okolo nás a hlavne tých, ktorí si práve prechádzajú ťažkým obdobím. V nedeľu 4.12.2016 sa v Nitre, v Divadle Andreja Bagara, konal už 16. ročník benefičného koncertu Centra Slniečko s názvom „Bez modrín“. Centrum Slniečko pomáha už dlhé...

Ako vám súbory na mieru uľahčia život

Ako dokážu súbory na mieru uľahčiť prácu Poznáte situácie, kedy potrebujete pracovať rýchlo a efektívne, ale funkcie programu, v ktorom pracujete, využívate tak na 10%? Viete, čo všetko je možné nastaviť, ale nie je to vo vašich silách. Ste síce počítačovo zručný, ale vytvoriť v programe to, čo potrebujte je o niečom inom…. Je jediným riešením školenie? Čítajte...

Cesta za splnenými snami spolu s LAPIS IT

Poznáte to zo života…. Niekedy je dôležitejšie čo máme v hlave a čo dokážeme a niekedy ako vyzeráme a ako sa odprezentujeme. Vo firme LAPIS IT, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti počítačových programov, sme väčšinou zameraní na to, „čo je v hlave“. Pre život je však dôležitá rovnováha a práve preto sme sponzorsky podporili súťaž fotomodelka Európy 2016, ktorá sa konala...

Face2Face vs. YouTube vzdelávanie

Nachádzame sa v dobe digitálnych technológii, kedy i osobná komunikácia naberá úplne iné smery.  Na ulici vidíte ľudí hľadieť do mobilných telefónov alebo tabletov a v ušiach majú slúchadla s hudbou. Zachytiť letmý úsmev druhého človeka je naozaj vzácnosťou. Už aj ľudia v kaviarni si skôr ťukajú do mobilu, než by komunikovali s okolím a medzi sebou. Daný druh komunikácie zasahuje úzko...