10 NAJ funkcií v Exceli

Hlavnou úlohou programu MS Excel je pomôcť užívateľom dokončiť potrebnú prácu a výpočty efektívnejšie a rýchlejšie. Jedným z nástrojov na to určených, sú funkcie. Spoločnosť Microsoft zostavila zoznam 10 najviac vyhľadávaných funkcií, o ktorých si ľudia najčastejšie čítajú.

Používate ich na zjednodušenie práce aj vy?

Funkcia Popis
SUM Používa sa na sčítanie hodnôt v bunkách.
IF Používa sa, keď potrebujete vrátiť jednu hodnotu, ak je podmienka pravdivá, a druhú hodnotu, ak je nepravdivá.
LOOKUP Používa sa, ak potrebujete prehľadať jeden riadok alebo stĺpec a vyhľadať hodnotu z rovnakej pozície v inom riadku alebo stĺpci.
VLOOKUP Používa sa, pokiaľ potrebujete vyhľadať položky v tabuľke alebo rozsahu podľa riadka. Môžete napríklad vyhľadať priezvisko osoby podľa jeho čísla zamestnanca alebo vyhľadať jeho tlefónne číslo prostredníctvom vyhľadania jeho priezviska.
MATCH Funkcia vyhľadá zadanú položku v rozsahu buniek a vráti relatívnu pozíciu tejto položky v rozsahu. Ak napríklad rozsah buniek A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 7 a 38, potom vzorec =MATCH(7;A1:A3;0) vráti číslo 2, pretože číslo 7 je druhá položka v rozsahu.
CHOOSE Používa sa, ak potrebujete vybrať 1 až 254 hodnôt zo zoznamu. Ak napríklad zodpovedajú argumenty hodnota1 až hodnota7 dňom v týždni, funkcia CHOOSE vráti deň určený argumentom index_číslo (1 až 7).
DATE Funkcia vráti poradové číslo, ktoré predstavuje konkrétny dátum. Najužitočnejšia je v prípadoch, keď sa rok, mesiac a deň vkladajú pomocou vzorcov alebo odkazov na bunky. Môžete mať napríklad hárok obsahujúci dátumy vo formáte, ktorý Excel nedokáže rozpoznať, napríklad RRRRMMDD. Funkcia DATEDIF vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami.
DAYS Vráti počet dní medzi dvomi dátumami.
FIND a FINDB
Funkcie FIND a FINDB vyhľadávajú jeden textový reťazec vo vnútri druhého reťazca a vracajú počiatočnú pozíciu prvého textového reťazca od prvého znaku druhého textového reťazca.
INDEX Vráti hodnotu alebo odkaz na hodnotu z tabuľky alebo rozsahu.

Uvedené funkcie si vyžadujú rôznu úroveň znalostí Excelu. V osnovách našich kurzov nájdete funkcií samozrejme oveľa viac (a aj iných tém) v rôznych úrovniach kurzov Excel – základy až pokročilý. Špeciálne na funkcie je zameraný kurz Excel – práca s funkciami podrobne.

S čím ďalším vám môžu funkcie v Exceli pomôcť?