7 vecí prečo absolventi na našich lektorov nedajú dopustiť

7 vecí prečo absolventi na našich lektorov nedajú dopustiť

  1. Vedia urobiť kurz zaujímavým od začiatku

Naši lektori začínajú školenie niečím krátkym  a zaujímavým, čím prítomných zaujmú, aktívne ich zapoja do priebehu školenia a navodia príjemnú a uvoľnenú atmosféru. Výsledkom sú uvoľnení a dobre naladení účastníci kurzu, či tréningu, ktorým sa následne nové vedomosti osvojujú omnoho jednoduchšie.

  1. Organizácia je všetko!

Naši lektori trávia organizáciou a prípravou obsahu školenia enormné množstvo času. „Bolo by náročné pripraviť dynamické a atraktívne školenie bez predošlej prepracovanej prípravy“, hovorí lektorka Iveta Poláčková. Trávenie času premýšľaním o obsahu školenia vám dáva čas na vyhodnotenie všetkých potrebných informácií, ktoré by mali byť zahrnuté v osnove a tiež vám dáva možnosť popremýšľať o najlepšom spôsobe doručenia daných informácií.

  1. Vizualizácia

Nezáleží na tom aký zaujímavý  je obsah školenia, pokiaľ je prezentovaný jednohlasne, a monotónne, aj tí najaktívnejší účastníci kurzu, túžiaci sa niečo nové naučiť, po čase strácajú pozornosť a premenia sa na túžiacich po konci školenia. Fyzické gestá, atraktívne technológie, konverzačný tón, motivácia a aj humor sú často súčasťou tréningov  a školení od Lapisu a absolventi na ne nedajú dopustiť.

  1. Stratégia „účastník školenia je najdôležitejší“

Táto stratégia pozostáva z jednej nosnej idei- účastník kurzu je v strede výučbového, resp. školiaceho procesu. Táto stratégia  robí z účastníkov aktívnych a zodpovedných prispievateľov v procese ich vlastného vzdelávania.

  1. Čas na otázky

Jedným z najúčinnejších nástrojov pre zvýšenie  interaktivity, ktorý majú lektori k dispozícií je čas na otázky.  Zapojenie účastníkov školenia do otázok a následnej diskusie zvyšuje ich pozornosť a stimuluje ich o problémoch rozmýšľať, čo je veľmi dôležité pri náročnejších a komplexných témach školení. Získané informácie si následne oveľa ľahšie  osvoja a vedia ich úspešnejšie aplikovať v praxi.

  1. Zmena a prispôsobovanie sa

Naši lektori nepoužívajú na školeniach stále len jeden a ten istý formát. Školenia sú prispôsobované témam, potrebám jednotlivcov a vašej spoločnosti.

  1. Feedback od absolventov je dôležitý

Vypočuť si od absolventov, čo si myslia o danom školení a spôsobe výučby môže byť cenným spôsobom, ako zistiť čo funguje a čo nie. Získanie takejto spätnej väzby môže výrazne prospieť ku kvalite vzdelávania a takisto slúži aj ako údaj, s ktorým môže lektor pracovať v bode číslo 2 tomto zozname.