Autor Vladko

O autorovi

PowerBI: Dáta transformované do Informácií

PowerBI, vyvinutý spoločnosťou Microsoft, je výkonný nástroj na analýzu a vizualizáciu dát. Táto aplikácia ponúka širokú škálu funkcií, ktoré umožňujú používateľom efektívne pracovať s dátami a získať z nich kľúčové informácie. Aplikáciu je možné zaobstarať...

Celý článok

Power Query – Nový nástroj automatizácie

Pri práci s PowerBI otvára možnosť Transformovať dáta úplne nový svet Power Query, ktorý však nájdeme tiež integrovaný v prostredí MS Excel. V oboch prípadoch ide, z môjho pohľadu, o jednu z najlepších funkcionalít, ktoré PowerBI...

Celý článok