Číslovanie strán v Exceli

Pri tlači viacerých strán je vhodné strany očíslovať.

V Exceli sa dá nastaviť aj automatické číslovanie strán.

Najskôr prejdite do zobrazenia Rozloženie strany pomocou ikony na karte Zobraziť.

Namiesto bežného excelovského prostredia uvidíte stranu aj s okrajmi. V hornej časti je text Kliknutím pridajte hlavičku a v dolnej Kliknutím pridajte pätu.

Hlavička aj päta sú rozdelené na tri časti. Kliknite tam, kde chcete mať číslovanie strán.

Automaticky sa hore zobrazí dynamická karta Návrh s nástrojmi hlavičiek a piat, kde nájdete aj ikonu Číslo strany.

Číslo strany sa po kliknutí vloží ako „&[Strana]“. Ak toto napíšete z klávesnice, nebude to fungovať. Je nutné ho vložiť pomocou uvedenej ikony. Pri tlači alebo po kliknutí do ľubovoľnej bunky, sa zobrazí číslo príslušnej strany.

Do hlavičky alebo päty môžete vložiť aj počet strán, názov súboru, aktuálny dátum (tento sa bude meniť podľa aktuálneho dátumu), obrázok (napríklad logo spoločnosti) a podobne.

 

Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.