ČLÁNKY / LAPIS BLOG

10 NAJ funkcií v Exceli

Hlavnou úlohou programu MS Excel je pomôcť užívateľom dokončiť potrebnú prácu a výpočty efektívnejšie a rýchlejšie. Jedným z nástrojov na to určených, sú funkcie. Spoločnosť Microsoft zostavila zoznam 10 najviac vyhľadávaných funkcií, o ktorých si ľudia najčastejšie čítajú. Používate ich na zjednodušenie práce aj vy? Funkcia Popis SUM Používa sa na sčítanie hodnôt v bunkách. IF...

Krivky v Exceli – grafy v jednej bunke

Krivky sú novinkou v Exceli od verzie 2010. Mnoho užívateľov ani nevie, že niečo také existuje. Ich najväčšou výhodou je, že nezaberajú veľa miesta, pretože sa nachádzajú v jednej bunke.

Definovanie názvov buniek v Exceli

Štandardne má každá bunka svoj vlastný názov, ktorým je označenie stĺpca a riadku, napríklad A1, H20 a podobne. Vy si však môžete bunku alebo rozsah buniek pomenovať podľa seba. Získate tak lepší prehľad, respektíve vďaka nim môžete použiť nastavenia, ktoré by inak boli komplikované. Pre pomenovanie bunky alebo rozsahu buniek postupujte nasledovne: vyberte bunku/bunky, ktoré chcete pomenovať,...

Vyhľadávanie a zámena hodnôt v Exceli

Ak pracujete s veľkými tabuľkami, tak vyhľadávanie konkrétnych hodnôt môže byť náročnejšie na čas. V Exceli však existujú nástroje, ktoré okamžite nájdu vyhľadávané údaje. Obdobne efektívnym je aj hromadné nahradzovanie. Využiť ho môžete v prípade, keď potrebujete nahradiť viac výskytov nejakého údaju za iný.

Viete, čo sa mení v ochrane osobných údajov?

Od 25. mája 2018 začína platiť nariadenie EÚ známe pod skratkou GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., ktorý nahrádza doteraz platný zákon 122/2013 Z.z. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov nadobúda iný rozmer a firmám dáva viac povinností. Tu je ich prehľad niektorých zmien. Evidencia informačných systémov sa ruší, namiesto...

Ako pridať vedľajšiu os do grafu v Exceli

Vedľajšiu os používame napríklad vtedy, keď sú zobrazené hodnoty v rozdielnych jednotkách, napríklad v stovkách a v miliónoch. Na uvedenom grafe hlavná y-ová os zachytáva počet výrobkov a vedľajšia náklady. Nastavenie vedľajšej osi závisí aj od verzie Excelu, ktorú používate. Samozrejme v novších je to na pár kliknutí. Od verzie 2010 kliknite do grafu a na dynamickej karte...

Excel – ušetrenie práce pomocou funkcií

V predchádzajúcom článku sme sa venovali vzorcom. Tie zvládnu jednoduché matematické operácie. Niekedy však potrebujeme komplikovanejšie výpočty a tvorba vzorcov pre ich nastavenie by mohla byť náročná, ba niekedy priam nemožná. Pre uľahčenie práce Excel ponúka funkcie. Môžeme povedať, že sú to tiež vzorce s preddefinovaným výpočtom. najčastejšie používanou funkciou je SUM (automatický súčet) pre výpočet súčtu....

Tvorba vzorcov v Exceli

Excel je neraz pokladaný za šikovnú kalkulačku. A je to tak. Tabuľky prepočíta rýchlosťou blesku. Ale aby vedel, čo má počítať, musíme mu zadať vzorce alebo funkcie. Najrýchlejšou cestou pre jednoduché matematické operácie (súčet, rozdiel, súčin, podiel), je použitie vzorcov. V bunke ich začíname znamienkom rovná sa = . Pri výpočtoch je možné použiť bežné matematické operátory...

Filtrovanie v kontingenčnej tabuľke

Kontingenčné tabuľky patria k najpoužívanejším nástrojom Excelu. Pomocou nich získate súhrnné prehľady o databázach. Podrobný postup, ako kontingenčnú tabuľku naplniť údajmi, nájdete v článku „Ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku“. Môžete si vytvoriť jednoduchú i zložitejšiu kontingenčnú tabuľku, nastavovať súhrnné funkcie, zoraďovať, filtrovať, vytvárať vlastné výpočty atď. Možností je naozaj veľa. Dnešný článok je venovaný filtrovaniu v kontingenčnej tabuľke. Ak vás zaujíma,...

Zoraďovanie v Exceli podľa farby

Údaje v Exceli môžete zoradiť podľa abecedy, podľa čísla od najmenšieho alebo od najväčšieho a pod. Zoraďovať sa dá aj podľa farby. Napríklad máme farebne odlíšené riadky a chceme zelené ako prvé, potom žlté, modré a na konci riadky bez farby.