Čo je to CONTENT MARKETING?

Pred príchodom webu a sociálnych sietí existovalo iba niekoľko možností ako sa dostať do povedomia širokej verejnosti. Firma si mohla kúpiť masívnu reklamnú kampaň alebo mať širokú sieť často otravných predajcov. V nasledovnom článku poukážeme na iný prístup k marketingu. Rozvoj webu a sociálnych sietí umožnil firmám realizovať nový spôsob komunikácie so zákazníkom, ktorý je v porovnaní s tradičnými formami marketingu lacnejší a efektívnejší

Čo je to content marketing?

“Content marketing je marketingová technika, pri ktorej sa vytvára a zdieľa hodnotný, relevantný a konzistentný obsah za účelom zaujať a získať si jasne určené publikum – to všetko s cieľom dosiahnúť takú reakciu zákazníka, ktorá vám prinesie zisk.” Okrem toho je to jeden z top buzzwordov roku 2014. Content marketing je taký spôsob komunikácie so zákazníkmi, prostredníctvom ktorej si firma dlhodobo buduje kvalitné renomé a povesť odborníka vo svojej oblasti. Takáto forma komunikácie v prvom rade vzdeláva zákazníkov o probléme, ktorý sa produktom pokúšajú riešiť. Ak napríklad výrobca bezpečnostných dverí bude vzdelávať svojich zákazníkov (formou blogu, odborných článkov, TV relácie) o vlámaniach a tipoch, ako nedať zlodejom šancu, veľmi trefne tým poukáže na svoj produkt a jeho výhody, čím vyvolá dopyt po ňom. Iným príkladom je ak predajca pneumatík formou videoblogu vzdeláva o bezpečnej jazde v daždi a snehu. Ak firma začne na webe (vlastná web stránka, blog, aplikácia) vytvárať odborný obsah, ktorý dáva odpovede na otázky/problémy, ktoré zákazníci majú, rieši tým niekoľko problémov, zákazníkom hovorí to, čo nevedia, pomáha im riešiť ich problem, ukazuje, že danej problematike rozumie, oslovuje s informáciami zákazníkov v čase, kedy informácie hľadajú a často sú blízko nákupného rozhodnutia.

Ako vytvoriť hodnotný obsah?

Je potrebné sa odosobniť od produktov firmy a zamerať sa na problémy zákazníkov. Vychádzajte z predpokladu, že vaše produkty nikoho okrem vás nezaujímajú. Ľudia sa zaujímajú najmä sami o seba a o to, ako si vyriešiť vlastné problémy. Ľudia zároveň s tým, čo ich zaujme, radi oboznamujú svoje okolie.

Pri tvorbe obsahu je potrebné vychádzať z cieľov firmy (cieľom môže byť napr. rast tržieb). Dôležitý je titulok (musí zákazníka zaujať). Obsah musí byť tvorený „jazykom“ vášho publika, je dobré ak obsahuje aj príklady. Váš produkt alebo službu komunikujte nenásilne a podprahovo (ak chcete reklamu pre reštauráciu, tak príkladom na podprahovú komunikáciu je napr. on-line kurz varenia, ktorý bude viesť váš šéfkuchár v priestoroch vašej reštaurácie). Svojej firme dáte publikovaním odborných článkov, videoblogov a podobne punc kvality a dôveryhodnosti. Zároveň robíte svojej firme kontinuálnu reklamu, ktorá je efektívnejšia ako nárazové reklamné kampane. Dávate totiž zákazníkom informácie v čase, kedy ich hľadajú.

Ako obsah šíriť?

Ak začnete tvoriť hodnotný obsah, tak zákazníci majú niekoľko možností ako sa k nemu dostať. Zo strednodobého hľadiska Vám pomôžu vyhľadávače, najmä ak máte texty dobre optimalizované.Oslovte blogerov, reportérov a upozornite na svoj obsah. Je dôležité, aby tí, ktorí dokážu osloviť cieľové skupiny, o vašom obsahu vedeli. Využite sociálne siete, youtube a iné kanály. Ponúknite odmenu pre ľudí, ktorí budú šíriť pozitívnu reklamu (napr. vaši spokojní zákazníci). Publikujte na renomovaných weboch, ktoré majú dostatočnú návštevnosť, navštevuje ich Vaša cieľová skupina a majú vysoký page-rank.

Jedným z nových prístrojov CONTENT marketing je oslovovanie prostredníctvom vlastnej firemnej aplikácie. Môžete osloviť zákazníkov priamo do ich telefónu zaujímavým obsahom. Vaša cieľová skupina môže následne odporučiť vašu aplikáciu ďalším zákazníkom. Nakoniec i ľuďom, ktorí nemusia byť úplne vaša cieľová skupina, ale budete pre nich zaujímaví. Zákazník dostáva odmenu za odporučenie vašej aplikácie. Máte viacero základných bodov CONTENT marketing v jednom. Ukážte zákazníkom, že problematike rozumiete a prezentujte sa formou content marketingu cez vlastnú firemnú aplikáciu.Bližšie informácie TU.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/