EXCEL - pokročilý

Vitajte v členskej sekcii online kurzu

Videá sú natočené vo verzii Excel 2016 – slovenská jazyková mutácia. Ak používate inú verziu, môže sa to graficky trochu odlišovať. Pri starších verziách nemusia byť niektoré nastavenia k dispozícii.

Odporúčame stiahnuť súbory a vyskúšať si príklady. Takto si to lepšie zapamätáte. Jedna vec je vidieť a porozumieť postupu. Úplne iné je, skúsiť si to bez cudzej pomoci. Prípadne môžete pracovať súčasne s videom. Pustite si video, po pár sekundách video zastavte, vykonajte kroky vo Vašom súbore, pustite si video zasa na pár sekúnd atď.

Súbory, ktoré si stiahnete, môžu byť v chránenom zobrazení. To znamená, že sú iba na čítanie a nedajú sa v nich robiť žiadne úpravy. Aby ste mohli so súbormi pracovať, je potrebné „Povoliť úpravy“. Väčšinou sa toto tlačidlo zobrazí po otvorení Excelu v hornej časti v žltom pruhu.

Autorské práva:

Ku všetkým videám sa viažu autorské práva. Ich šírenie a zverejňovanie je porušením autorského práva a môže byť trestne stíhané.

Akékoľvek použitie informácií získaných z tohto materiálu vo Vašich údajoch je vo Vašich rukách a spoločnosť LAPIS IT, s.r.o. za to nenesie žiadnu zodpovednosť.