Základné operácie v tabuľkách (UKÁŽKA)

2. lekcia (Excel - základy)

Postupy v lekcii patria k najdôležitejším, pretože ich budete používať takmer pri každej práci s Excelom.

Dozviete sa, aké sú pravidlá korektného vkladania, úprav a odstraňovania čísiel, dátumov a textových hodnôt, ako si urýchlite vkladanie hodnôt pomocou postupností a ako tieto údaje ľahko skopírujete alebo presuniete v jednom hárku i medzi hárkami. Dozviete sa, ako jednoducho vybrať súvislú a nesúvislú oblasť buniek, riadkov, stĺpcov i celú tabuľku.

Naučíte sa vkladať a odstraňovať stĺpceriadky a nastavovať ich šírku a výšku ručne i automaticky.

Súčasťou lekcie je podrobná ukážka práce s hárkami – vytváranie, premenovanie, odstraňovanie, kopírovanie i presun.

Pracovať môžete s novým prázdnym súborom, alebo si stiahnite súbor na precvičenie.

Tieto postupy si môžete skúšať súčasne s videom. Pustite si video, po pár sekundách vypnite a preskúšajte si sami. Ďalšie príklady na precvičovanie netreba, pretože všetko z toho budete potrebovať pri každej práci s Excelom, takže si to rýchlo osvojíte.

Súbory na stiahnutie:

V ukážkovej sekcii nie je možné stiahnuť súbory.

Príklady z videa
Príklady na precvičenie + riešenie
Príručka Excel - základy

Vkladanie hodnôt do bunky – texty, čísla, dátumy

(dĺžka videa 01:49)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Výber buniek (vyznačovanie)

 • ako vybrať (vyznačiť) jednu alebo viac buniek, stĺpcov alebo riadkov, ktoré sú pri sebe
 • ako vybrať viac buniek, stĺpcov alebo riadkov, ktoré nie sú vedľa seba

(dĺžka videa 01:26)

Vkladanie znakov a symbolov, ktoré nie sú na klávesnici

(dĺžka videa 03:30)

Zrýchlenie vkladania údajov pomocou automatických číselných a dátumových postupností

(dĺžka videa 04:15)

Práca so stĺpcami a riadkami

 • vkladanie a odstránenie
 • nastavenie šírky stĺpcov (výšky riadkov) manuálne alebo automaticky

(dĺžka videa 03:24)

Práca s hárkami

 • vkladanie
 • premenovanie
 • odstránenie
 • kopírovanie
 • presun

(dĺžka videa 03:59)

Kopírovanie a presun

 • kopírovanie a presun buniek v hárku
 • kopírovanie a presun medzi hárkami a medzi súbormi

(dĺžka videa 03:38)

Klávesové skratky pre rýchly pohyb a vyznačovanie

(dĺžka videa 03:06)