Excel - práca s funkciami

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je doplniť vedomosti týkajúce sa práce s funkciami v Exceli. Absolvent bude vedieť pracovať s pokročilejšími funkciami a aplikovať ich do praxe pri riešení zložitejších modelov.
 
Vstupné požiadavky: Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou, pohybovanie sa v prostredí Excelu, kopírovanie, presúvanie, vymazávanie a zmena hodnôt v tabuľkách, vytváranie vzorcov, formátovanie tabuliek, tlač tabuliek, základy práce so vzorcami a funkciami. Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzov MS Windows základy a MS Excel mierne pokročilý.
 

Obsah kurzu:

ÚVOD DO FUNKCIÍ

  • Argumenty funkcií
  • Zápis funkcií (vnorené funkcie)
  • Úprava funkcie
  • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, vyhodnocovanie vzorcov

PODROBNÁ PRÁCA S POKROČILÝMI FUNKCIAMI

  • dátumové – NOW, TODAY, DAY, NETWORKDAYS, WEEKDAY, WEEKNUMBER, MONTH ....
  • matematické – ROUND, CEILING, SUMIF, SUMIFS,
  • štatistické - COUNT, COUNTIF, AVERAGEIF
  • vyhľadávacie - VLOOKUP, LOOKUP
  • textové – CONCATENATE, FIND, LEFT, TRIM, VALUE, TEXT...
  • logické – IF, OR, AND, IFERROR

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk