Školenie Excel – kontingenčné tabuľky
a analýzy dát - pokročilý

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je rozšíriť znalosti absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek.

Vstupné požiadavky: Znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami – vytvorenie KT, súhrnné funkcie.

Obsah kurzu:

PRÍPRAVA DÁT NA ANALÝZU A VYTVORENIE KONTINGENČNÝCH TABULIEK

 • Príprava databázy založenej na viacerých hárkoch MS Excel
 • Dynamický import externých dát priamo na hárok MS Excel (súbory xls, txt, csv a pod.)
 • Vytvorenie ODBC spojení pre import dát
 • Vytvorenie KT zo zdroja dát vo viacerých Hárkoch
 • Vytvorenie KT z externého zdroja dát
 • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných dát v prípade zmeny zdrojových údajov
 • Eliminácia duplicitných hodnôt po importe dát

VÝPOČTY V KT

 • Zopakovanie súhrnných funkcií
 • Tvorba medzisúčtov a rozdielov v KT
 • Percentuálne výpočty v KT
 • Výpočet kumulatívnych hodnôt v KT
 • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek

MOŽNOSTI KT

 • Nastavenie spôsobu zobrazenia prázdnych a chybných hodnôt
 • Zlučovanie popiskov
 • Hĺbková analýza dát
 • Generovanie zostáv
 • Nastavenie rozloženia štruktúry výstupnej zostavy pre potreby tlače
 • Používanie funkcií pre získavanie údajov z kontingenčných tabuliek priamo na hárku

NÁSTROJ POWER PIVOT

 • Základné informácie Power Pivot
 • Inštalácia a konfigurácia
 • Import dát do PP z rôznych zdrojov
 • Vytvorenie relácií
 • Vytvorenie hierarchie
 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
 • Vytvorenie KPI

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk