Školenie Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek.

Vstupné požiadavky: Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

PRÍPRAVA DÁT NA ANALÝZU

 • Príprava databázy založenej na jednom hárku MS Excel
 • Aktualizácia údajov v KT

NÁVRH KONTINGENČNÝCH TABULIEK

 • Spôsoby rozvrhnutia KT a možnosti ich využitia
 • Premenovanie polí a položiek
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT

ANALÝZY DÁT POMOCOU KT

 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Nastavenie súhrnov v KT, celkové súčty a čiastočné súhrny

ZORAĎOVANIE, FILTROVANIE A ZOSKUPOVANIE ÚDAJOV V KT

 • Zoskupovanie textových, číselných aj dátumových údajov
 • Pravidlá úpravy vzhľadu číselných a textových hodnôt v KT
 • Zoraďovanie údajov v KT
 • Filtrovania údajov

FORMÁTOVANIE KT

 • Automatický formát kontingenčných tabuliek
 • Nastavenie spôsobu zobrazenia prázdnych a chybných hodnôt

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk