Ukotvenie priečok a rozdelenie okna v Exceli

Práca s veľkými databázami dokáže potrápiť aj nejedného skúseného užívateľa Excelu. Je preto dobré poznať možnosti, ktoré nám ponúka pre prispôsobenie si pracovného prostredia. K nim patrí aj ukotvenie priečok a rozdelenie okna.

Oba tieto nástroje vám pomôžu v prípade, ak potrebujete pracovať s bunkami, ktoré sú od seba vzdialené.

Ukotvenie priečok zabezpečí, že pri posúvaní pracovného hárku ostanú ukotvené riadky a stĺpce na pôvodnom mieste. Takto si môžete zabezpečiť napríklad hlavičku tabuľky. Zvyšok pracovného hárku sa bude pri rolovaní myškou hýbať.

Ak potrebujete ukotviť iba prvý riadok v Exceli, tak nezáleží na tom, aké bunky máte vyznačené. Na karte Zobraziť kliknite na ikonu Ukotviť priečky a zvoľte voľbu Ukotviť prvý riadok.

Rovnako postupujte aj pri ukotvení prvého stĺpca. Zvoľte voľbu ukotviť prvý stĺpec.

Iná situácia nastáva vtedy, ak potrebujete zmraziť viac riadkov alebo riadok aj stĺpec.

V prípade ukotvenia viacerých riadkov postupujte nasledovne:

  1. vyznačte prvý riadok, ktorý sa má pohybovať,
  2. na karte Údaje kliknite na ikonu Ukotviť priečky a zvoľte voľbu Ukotviť priečky.

Rovnako postupujte aj pri stĺpcoch, ale v prvom kroku vyznačte prvý pohyblivý stĺpec.

Postup je rovnaký aj pri súčasnom ukotvení riadkov i stĺpcov s tým rozdielom, že v prvom kroku kliknite do prvej bunky, ktorá sa má hýbať. Ukotvený bude riadok nad ňou a stĺpec vľavo.


Obdobným nástrojom je Rozdelenie okna.

Použite ho vtedy, ak potrebujete rolovať s hornou i dolnou časťou. To znamená, že nechcete žiadne riadky alebo stĺpce fixovať, ako je to pri ukotvení priečok.

Tento nástroj je efektívnym aj vtedy, ak sa bunky, riadky alebo stĺpce, s ktorými je potrebné pracovať súčasne, nachádzajú vo vzdialených častiach pracovného hárku.

Ikonu Rozdeliť nájdete na karte Údaje.

Ak potrebujete nastaviť rozdeľovaciu lištu na riadky, vyznačte si hociktorý riadok. Ak na stĺpce, vyznačte hociktorý stĺpec. Alebo kliknite do jednej bunky a pracovný hárok sa rozdelí na štyri časti.

Po kliknutí na ikonu Rozdeliť sa zobrazí vodorovná alebo zvislá deliaca čiara. Uchytením pomocou ľavého tlačidla myši je možné ich presúvať. Dvojklikom sa daná čiara skryje. V jednotlivých rozdelených častiach je možné zobraziť potrebnú časť pracovného hárka.

Poznať možnosti pracovného prostredia je dôležité pre efektívnu prácu s Excelom. Ďalším nastaveniam sa venujeme na našich kurzoch Excelu. Ak vás zaujíma viac, pozrite si ponuku aktuálnych kurzov (pre viac informácií kliknite sem), prípadne nám napíšte na lapis@lapis.sk a pripravíme vám školenie na mieru.


Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.

Kontakt: lapis@lapis.sk