Zabezpečenie excelovského súboru heslom

Zabezpečenie údajov je veľmi dôležité. Predovšetkým vtedy, ak s vašimi súbormi pracujú aj iní ľudia. Excel ponúka viacero možností ochrany. Jednou z nich je nastavenie hesla na otvorenie súboru. Bez hesla sa k údajom nikto nedostane.

Heslo nastavíte napríklad pri ukladaní súboru. Postupujte nasledovne:

  1. Prejdite na kartu Súbor a zvoľte možnosť Uložiť ako. V novších verziách vyberte ešte ponuku Prehľadávať prípadne jeden z ponúkaných priečinkov.

  1. V otvorenom okne poväčšine zadávame iba umiestnenie súboru a jeho názov. Sú tu však aj iné možnosti.

  1. Vyberte položku Nástroje/Všeobecné možnosti. Okrem nastavenia hesla pre otvorenie súboru, máte k dispozícii aj iné voľby:

  • Vždy vytvoriť zálohu – pri ukladaní súboru sa vždy uloží aj tzv. záložný súbor, ktorý obsahuje údaje  z predchádzajúcej verzie súboru. K dispozícii budú teda vždy dve verzie daného súboru, súčasná a predchádzajúca. Názov súboru so zálohou bude rovnaký ako názov originálneho súboru s doplneným slovom „záloha“.
  • Odporúčané iba na čítanie – pri otváraní súboru sa vždy zobrazí hlásenie, či si želáte otvoriť súbor len na čítanie. Znamená to, že pri ukladaní sa zobrazí výzva k zadaniu nového názvu a umiestnenia súboru. Táto voľba sa môže použiť ako ochrana pred neúmyselným prepísaním daného súboru.
  • Heslo na otvorenie – pri otváraní súboru sa zobrazí výzva k zadaniu vstupného hesla. Ak zadané heslo nie je správne, nebudete môcť s daným súborom pracovať. Voľba je vhodná ako ochrana dôležitých údajov pred otvorením.
  • Heslo na úpravy – pri otváraní súboru sa zobrazí výzva k zadaniu hesla. Bez správneho hesla nebudete môcť robiť zmeny, súbor bude otvorený iba na čítanie. Voľba vhodná ako ochrana pred prepísaním údajov.

Je len na vás, ktoré zabezpečenie zvolíte. Môžete aj všetky. Najdôležitejšie je, aby ste svoje údaje uchránili pred neoprávneným zasahovaním.

Podobným spôsobom môžete zabezpečiť aj svoje súbory vytvorené vo Worde alebo v PowerPointe.

Ak vás zaujíma viac možností, ako svoje údaje uchrániť na úrovni bunky, hárku, štruktúry alebo zošita, navštívte náš kurz „Excel pre pokročilých“ (viac informácií získate kliknutím na tento odkaz), alebo nám napíšte na lapis@lapis.sk a pripravíme vám školenie priamo na mieru.


Ing. Zuzana Pogranová, PhD.

lapis@lapis.sk