Face2Face vs. YouTube vzdelávanie

Nachádzame sa v dobe digitálnych technológii, kedy i osobná komunikácia naberá úplne iné smery.  Na ulici vidíte ľudí hľadieť do mobilných telefónov alebo tabletov a v ušiach majú slúchadla s hudbou. Zachytiť letmý úsmev druhého človeka je naozaj vzácnosťou. Už aj ľudia v kaviarni si skôr ťukajú do mobilu, než by komunikovali s okolím a medzi sebou. Daný druh komunikácie zasahuje úzko i do osobného vzdelávania.

Všetko sa v dnešnej dobe digitalizuje a povedaním slovami vývojárov,, urýchľuje“. Dovolím si však tvrdiť, že nie vždy má rýchlosť len kladný prívlastok. Vyhľadávanie informácii cez Google alebo YouTube je určite rýchlejšie, než hľadanie a lovenie informácii v pamäti alebo knihách. Je ale dané urýchlenie dobré? Viaceré spoločnosti už prestali vyhľadávať vzdelávacie programy, kde vám zamestnancov školí vyučený a kvalifikovaný pedagóg so skúsenosťami. Veľa firiem zakúpi DVD  s danou problematikou a čaká, že zamestnanec sa bude vzdelávať samostatne vo svojom voľnom čase. Iné firmy uprednostňujú ,,vzdelávanie“ formou YouTube videí, kde vám človek ukáže postup krok po kroku. Otázkou je kto je ten ,,lektor vo videu“, aké má vzdelanie, ale v neposlednej rade je aj otázka, čo dané vzdelávanie prinesie vám ako študentovi. Dovolím si tvrdiť, že okrem urýchlenia riešenia momentálneho problému, nič. Mnohí z nás si nezapamätajú nič z toho, čo si práve na internete pozreli. Dôvod? Nie je treba si to pamätať, veď to nájdem v telefóne o chvíľku opäť. Tvrdíte, že vy si postupy zapamätáte a už ich budete ovládať? To je veľké plus pre vás. Avšak nevýhodou pre vás je, že ak si chcete zvýšiť Vašu kvalifikáciu, zmeniť prácu alebo si celkovo zvýšiť váš rating na trhu práce, kolónka vzdelanie cez YouTube/Google vám vo vašom životopise určite nepomôže.

V dnešnej dobe existuje naozaj veľké množstvo kvalitných vzdelávacích spoločností, ktoré vám okrem kvalitného vzdelania za prijateľnú cenu, ponúkajú i možnosť osobného rastu s radosťou a zaručenou efektivitou. V ponuke majú mnoho kvalitných charizmatických lektorov s dlhoročnými odbornými a pedagogickými skúsenosťami. Veď kto vás môže naučiť viac ako človek, ktorý sa v danej problematike i roky pohybuje? Nie je nad to, keď vás učenie baví a keď vás učenie motivuje sa učiť s radosťou ďalej.

Je len na nás ako sa v tejto dobe k vzdelávaniu postavíme. Či pôjdeme cestou digitálneho ,,vzdelávania“ bez záruky a pozitívneho vkladu do našej budúcnosti alebo si vyberieme Face2Face školenie s kvalifikovaným lektorom a s garanciou kvality.

Keď chcete absolvovať presne také školenie, neváhajte si vybrať niektorý z nami ponúkaných kurzov na www.lapis.sk/kurzy.

autor: Mgr. Jana Bosá