KALENDÁR OTVORENÝCH KURZOV

 

Miesto konania kurzov:

Kurzy sa konajú v priestoroch našej firmy na adrese Vašinova 61, Nitra – Chrenová,  na 1. poschodí. Pred budovou nájdete dostatok bezplatného parkovania.

Čas realizácie otvorených počítačových kurzov:
- otvorené kurzy sa konajú ako celodenné kurzy, t.j. 8 vyučovacích hodín/deň,
- čas realizácie od 8:30 do 15:45 hod. (vh = vyučovacia hodina = 45 min.),
- vrátane 15 min. prestávky dopoludnia a tiež popoludní a 45 min. obedňajšej prestávky.

V cene otvorených kurzov je zahrnuté:

  • občerstvenie (káva, čaj, minerálka, niečo sladké),
  • elektronická príručka vo forme pdf,
  • osvedčenie o absolvovaní kurzu

Technické zabezpečenie otvorených počítačových kurzov:
- na kurze pre každého účastníka pripravíme notebook s externou myšou,
- každý pracuje individuálne pod dohľadom lektora, ktorý vedie výučbu pomocou dataprojektora,
- na kurze sa dozviete informácie pre prax, témy sa preberajú na praktických príkladoch.