Kopírovanie grafu z Excelu do iných aplikácií

Niekedy je potrebné skopírovať graf vytvorený v Exceli do inej aplikácie, napríklad do PowerPointu alebo Wordu.

Štandardné kopírovanie pomocou Ctrl+C – Ctrl+V nemusí fungovať tak, ako si predstavujete.

Pre správne vloženie grafu existuje viacero postupov. Napríklad môžete využiť nasledovný:

 1. vyberte graf v Exceli a nakopírujte ho napríklad pomocou Ctrl+C,
 2. v PowerPointe/Worde na karte Domov zvoľte ikonu Prilepiť a možnosť Prilepiť špeciálne,
 3. v otvorenom okne vľavo zvoľte požadovaný spôsob prilepenia – Prilepiť alebo Prilepiť prepojenie:
 • Prilepiť – vloží graf bez prepojenia na excelovský súbor:
  • Grafika typu MS Office – vloží graf, ktorý sa bude dať upravovať v prostredí PowerPointu, t.j. k dispozícii budú štandardné dynamické karty Nástroje pre grafy. Graf môžete editovať po dvojkliku,
  • Obrázky (PNG, GIF, JPEG, bitová mapa atď.) – vloží graf ako obrázok bez ďalšej možnosti úpravy grafu. S grafom sa bude dať pracovať iba ako s obrázkom,
  • Zobraziť ako ikonu – pri kopírovaní grafu bez prepojenia nie je k dispozícii,
 • Prilepiť prepojenie – vloží graf s prepojením na excelovský súbor, t.j. zmeny vykonané v excelovskom súbore sa prejavia aj v prezentácii:
  • Objekt Graf programu Microsoft Excel – po dvojkliku sa otvorí prepojený excelovský súbor,
  • Zobraziť ako ikonu – vloží ikonu, ktorú je možné použiť počas tvorby prezentácie. Po dvojkliku sa otvorí excelovský súbor. Ikona je počas prezentovania nefunkčná (ako obrázok). 

Ak zdrojový súbor presuniete alebo premenujete, nebude dochádzať k aktualizácii.

Všetky prepojené súbory nájdete po kliknutí na kartu Súbor a vo voľbe Informácie kliknite na Upraviť prepojenia súborov.

Pomocou uvedeného postupu môžete bez problémov vložiť graf napríklad do Wordu alebo PowerPointu. Ak vás zaujíma viac postupov pre prácu s Excelom, pozývame vás na kurz Grafické analýzy údajov, kde sa tejto problematike venujeme podrobnejšie. Viac informácií nájdete kliknutím na tento odkaz, prípadne nás kontaktujte na lapis@lapis.sk.


Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.

Kontakt: lapis@lapis.sk