Adobe Acrobat

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu Adobe Acrobat:

Cieľom modulu je, aby absolvent vytvárať a publikovať PDF dokumenty. Absolvent ovláda prácu v prostredí Adobe Acrobat, vie štruktúrovane čítať vytvorené PDF dokumenty, dokáže efektívne navrhnúť a vytvoriť PDF dokument, pozná možnosti konverzie rôznych typov súborov a objektov na dokumenty PDF, ovláda možnosti zabezpečenia a publikovania dokumentov vrátane ich prípravy na tlač. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Ovládanie práce v prostredí MS Office. 

Obsah kurzu:

ÚVOD DO ADOBE ACROBAT

 • Tvorba súborov vo formáte Adobe PDF
 • Práce so súbormi PDF
 • Čítanie súborov PDF
 • Formát Adobe PDF v sieti WWW
 • Tvorba dokumentov pre on-line prehliadanie

PRÁCA S PRACOVNOU PLOCHOU

 • Použitie okna
 • Práca s nástrojmi a panelmi
 • Možnosti zobrazenia dokumentu
 • Nastavenie pracovnej plochy
 • Navigácia v dokumente
 • Tlačenie súborov PDF
 • Použitie funkcie vyhľadávanie

KONVERZIA SÚBOROV MICROSOFT OFFICE

 • Konverzia súborov aplikácie Microsoft Word do PDF
 • Princípy korektnej konverzie nadpisov a štýlov aplikácie Word do záložiek v súbore PDF
 • Konverzia poznámok z Wordu do poznámok v súbore PDF
 • Zabezpečenie súborov vo formáte Adobe PDF
 • Konverzia prezentácie z aplikácie PowerPoint
 • Konverzia dokumentov z aplikácie Excel a zahájenie recenzie
 • Konverzia súborov v aplikácii Outlook
 • Konverzia webových stránok z internetového prehliadača
 • Export tabuliek zo súborov PDF

KONVERZIA SÚBOROV DO FORMÁTU ADOBE PDF

 • Vytvorenie súboru PDF zo súboru TIFF
 • Odosielanie súborov PDF e-mailom
 • Prevod a zlúčenie súborov rôznych typov
 • Konsolidácia súborov
 • Úprava záhlavia a päty
 • Pridanie vodoznaku
 • Tvorba súborov PDF pomocou príkazu Tlačiť

PRISPÔSOBENIE KVALITY VÝSTUPU SÚBORU PDF

 • Zmena Nastavenie Adobe PDF v programoch Distiller, PDFMaker, v tlačiarni Adobe PDF
 • Možnosti komprimovania a prevzorkovania
 • Spracovanie farebného súboru s vlastným nastavením
 • Spracovanie obrázkov v stupnici šedej a monochromatických obrázkov
 • Správa farieb

ÚPRAVY SÚBOROV PDF

 • Úpravy stránok
 • Otočenie a orezanie stránky
 • Presúvanie stránok
 • Úprava odkazov
 • Aktualizácia cieľa záložky
 • Prečíslovanie stránok
 • Úpravy textu
 • Vkladanie záložiek, zvuku
 • Kopírovanie textu a obrázkov

PUBLIKOVANIE DOKUMENTOV ON-LINE

 • Nastavenie zobrazenia pri otvorení
 • Práca so záložkami – pridávanie, vytváranie, presúvanie, úprava cieľa
 • Práca s článkami – prezeranie, odstránenie, vytvorenie, čítanie
 • Možnosti kompresie súboru
 • Optimalizácia návrhu dokumentov pre publikovanie on-line
 • Práca s hypertextovými odkazmi
 • Tvorba väzieb
 • Optimalizácia pre sťahovanie po jednotlivých stránkach

PRÁCA S FORMULÁRMI

 • Otvorenie formulára chráneného heslom
 • Vyplňovanie formulárov
 • Automatické doplňovanie polí formulárov
 • Použitie zaškrtávacích políčok a prepínačov
 • Odosielanie vyplneného formulára e-mailom
 • Pridanie poľa pre podpis
 • Export dát z formuláru
 • Konverzia papierového formulára do formátu PDF
 • Pridávanie textových polí
 • Formátovanie množstva formulárových polí
 • Tvorba elektronického formulára pre objednávku
 • Možnosti overovania textových/číselných polí
 • Výpočty z numerických polí
 • Formátovanie pola Dátum
 • Pridanie tlačidla Odoslať

PRÍPRAVA PREZENTÁCIÍ

 • Nastavenie zobrazenia na celú obrazovku
 • Nastavenie prechodov stránok, otáčania stránok
 • Pridanie zvukového efektu
 • Vloženie stránok do prezentácie

PRÁCA S OBRÁZKAMI

 • Export, úpravy a tlač obrázkov
 • Práce s obrázkami z digitálneho fotoaparátu
 • Konverzia obrázkov vo formáte JPEG do formátu PDF
 • Orezanie obrázkov v súbore PDF
 • Nastavenie prezentácie

PRÁCA S ELEKTRONICKÝMI KNIHAMI

 • Aktivácia aplikácie Acrobat ako nástroja na čítanie elektronických kníh
 • Aktivácia užívateľského profilu
 • Stiahnutie elektronickej knihy
 • Oprávnenia k elektronickým knihám
 • Čítanie elektronických kníh
 • Správa elektronických kníh

TVORBA MULTIMEDIÁLNYCH PREZENTÁCIÍ

 • Vkladanie interaktívnej animácie
 • Vytvorenie tlačidiel a ich zarovnanie
 • Pridanie akcií
 • Vkladanie zvukových súborov
 • Priradenie viacerých akcií jednému tlačidlu
 • Práca s multimediálnymi klipmi

TECHNICKÉ MOŽNOSTI ACROBATU

 • Zlučovanie dokumentov
 • Práca s vrstvami
 • Práca s pravítkom
 • Navigačný Nástroj lupa
 • Orezanie stránok
 • Nastavenie zabezpečenia proti zmenám

PROFESIONÁLNE PUBLIKOVANIE

 • Tvorba súborov PDF pre tlač a príprava na tlač
 • Funkcia Preflight, vrstvy
 • Náhľad separácií, práca s transparentnosťou
 • Nastavenie náhľadu zlúčenia
 • Nastavenie správy farieb

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »