Corel Draw - základy

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu Corel Draw - základy:

Cieľom modulu je, aby absolvent zvládol základnú prácu v prostredí Corel Draw. Absolvent ovláda prácu s najpoužívanejšími nástrojmi a voľbami prostredia Corel Draw. Dokáže vytvárať ľubovoľné objekty pomocou vektorovej grafiky. Pozná nástroje na presné polohovanie, zarovnávanie a vrstvenie objektov. Vie nastaviť požadované obrysy a výplne objektov a použiť základné efekty na objekty. Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú získať základné vedomosti a zručnosti práce s vektorovou grafikou v prostredí Corel Draw.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Ovládanie práce v prostredí MS Office. 

Obsah kurzu:

OVLÁDANIE PROSTREDIA

 • klávesové skratky, nástroje a plávajúce roletky
 • pripravenie pracovnej plochy

KRESLENIE ÚSEČIEK A KRIVIEK

 • nástroj ceruzka a jeho možnosti
 • voľné kreslenie od ruky, kreslenie úsečiek a lomených čiar
 • kreslenie uzavretých obrazcov
 • možnosti presného kreslenia – pravítko, mriežka, vodiace lišty
 • kreslenie v Bezlerovom režime
 • ručné pero

KRESLENIE ZÁKLADNÝCH TVAROV

 • kreslenie obdĺžnika, štvorca, kružnice a elipsy kreslenie z rohov, zo stredu
 • modifikácia nakreslených objektov
 • kruhové výseče a oblúky
 • mnohouholníky, špirály, mriežky

PRÁCA S TEXTOM

 • rozdiely medzi reťazcovým a odstavcovým textom, možnosti ich použitia
 • editácia textu a jeho typografické úpravy
 • modifikácia textu pomocou nástroja tvar
 • konverzia odstavcového textu na reťazcový a naopak
 • základné textové efekty – vysunutie, prispôsobiť osnove, rámčeku, narovnať
 • obrys a výplň textu
 • prevod textu na krivky a jeho využitie

ZOBRAZENIE DOKUMENTU

 • použitie nástroja lupa
 • zmenšiť a zväčšiť ZOOM
 • zobraziť vybrané objekty, všetky objekty, stránku
 • ručný posuv zobrazenia
 • zmena kvality zobrazenia – možnosti použitia

MANIPULÁCIA S OBJEKTAMI

 • výber objektov a ich zlučovanie
 • posúvanie, kopírovanie a odstraňovanie objektov – ručné, jemné, o presnú vzdialenosť

PRESNÉ POLOHOVANIE OBJEKTOV

 • použitie mriežky a vodiacich liniek
 • použitie presného číselného polohovania
 • vzájomné zarovnávanie objektov

ÚPRAVY OBJEKTOV

 • horizontálna a vertikálna deformácia objektov
 • zrkadlenie, zmena mierky objektov, rotovanie a zošikmenie objektov
 • zarovnanie objektov a ich pravidelné rozmiestnenie
 • zmena poradia objektov, zlučovanie a kombinovanie objektov

FARBY A VÝPLNE OBJEKTOV

 • nástroje na výplň objektov
 • farby – základné princípy a rozdiely modelov
 • spojité výplne, farebné prechody
 • vzorky, bitmapy, rastre, textúra
 • postscriptové výplne
 • kópia výplne z objektov
 • použitie plávajúcich roletiek

OBRYSOVÉ PERO

 • nastavenie vlastností obrysového pera
 • farba, šírka, šípky, typ čiary, ukončenie čiar

EDITÁCIA KRIVIEK

 • použitie nástroja tvar,´základná práca s uzlami
 • vlastnosti uzlov

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »