Kurz - Power BI Desktop

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Power BI Desktop:

Kurz je zameraný na získanie poznatkov a počítačových zručností v Power BI nástrojoch v Exceli.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Zvládnutie kontingenčných tabuliek, grafov a vyhľadávacích funkcií

Obsah kurzu:

Úvod do PowerQuery

1.     Transformácia dát

 • Úvod do jazyka M
 • Nahradenie vzorcov s poľami

2.     Rôzne príklady importu

 • Import relácií z MS Access do dátového modelu
 • Import dát z textových súborov do dátoveho modelu

3.     Importovanie objektov programu Excel

 • Import z pracovných zošitov viacerých súborov MS Excel
 • Import tabuliek
 • Import tabuliek do vyrovnávacej pamäte kontingenčných tabuliek
 • Import ostatných objektov nachádzajúcích sa zošite

4.     Rozšírené funkcie transformácie

 • Zlučovanie údajov (MERGE)
 • Pripájanie dát (APPEND)
 • Transformácia pomocou funkcie UNPIVOT

 

Vytváranie datových modelov

5.     Práca s tabuľkami a vzťahmi

 • Rozpoznávanie tabuliek, stĺpcov a vzťahov
 • Vytvorenie nových tabuliek
 • Definovanie vzťahov medzi tabuľkami

6.     Vytváranie výpočtov a meradiel

 • Použitie DAX (Data Analysis Expressions) pre vytváranie výpočtov
 • Základné DAX funkcie
 • Vytváranie hierarchií a filtrov
 • Vytváranie filtrov pre analytické otázky

 

Vizualizácia dát a zdieľanie reportov

7.     Vytváranie vizuálnych prvkov

 • Práca s rôznymi typmi grafov a tabuliek
 • Nastavenie farebných schém a štýlov
 • Interaktívne vizualizácie
 • Vytváranie interaktívnych filtrov a ovládacích prvkov
 • Zdieľanie reportov
 • Publikovanie reportov na Power BI Service

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »