Kurz - Power BI Desktop

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Power BI Desktop:

Kurz je zameraný na získanie poznatkov a počítačových zručností v Power BI nástrojoch v Exceli.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Zvládnutie kontingenčných tabuliek, grafov a vyhľadávacích funkcií

Obsah kurzu:

1.       Zoznámenie s aplikáciou a odporúčanými nastaveniami

2.       Porovnanie s Power BI nástrojmi Excelu

3.       Napojenie na dáta

3.1.       Importy

3.2.       DirectQuery (živé pripojenie)

3.3.       Import z Power Pivot dátového modelu

3.4.       Možnosti aktualizácie

4.       Zdroje dát

4.1.       Nerelačné

4.2.       Relačné

4.3.       Aktívne vs. neaktívne relácie

4.4.       Fyzické vs. virtuálne relácie

4.5.       Kardinalita

4.6.       Smer krížového filtra

4.7.       Referenčná integrita

5.       Práca s dotazmi na pozadí – Query okno (Power Query)

5.1.       Tvorba vlastných dotazov

5.2.       Tvorba funkcií

5.3.       Nečakaná zmena zdroja dát

6.       Tvorba dátového modelu nad konkrétnymi dátami

6.1.       Textové súbory

6.2.       Excel

6.3.       Web

6.4.       Access

7.       Tvorba a práca s kalendárom (DAX vs. Query)

8.       Kategorizácia dát

9.       Hierarchie

9.1.       Jednotabuľkové

9.2.       Medzitabuľkové

9.3.       PC hierarchie

10.   DAX

10.1.   DAX dotazy

10.2.   DAX počítané stĺpce

10.3.   Tabuľkové DAX

10.4.   DAX miery

10.4.1.   Jednoduché výpočty

10.4.2.   Časové funkcie

10.4.3.   Variabilný DAX

10.4.4.   X funkcia

11.   KPI

12.   Vizualizácie

12.1.   Vstavané

12.1.1.   Tabuľky + podmienené formátovanie

12.1.2.   Grafy

12.1.3.   Mapové vizualizácie

12.1.4.   Vizualizácie s využitím X, Y súradníc

12.1.5.   Vizuál R skriptu

12.2.   Vlastné

12.3.   Ukážka úpravy vlastného vizuálu

12.4.   Úprava bublinovej nápovedy

12.5.   Forecasty

13.   Farebné témy

14.   Interakcia

15.   Drillovanie dát

16.   Filtre

16.1.   Na úrovni vizuálu

16.2.   Na úrovni stránky

16.3.   Na úrovni zostavy

17.   Role - Row Level Security

18.   Alerty

19.   Možnosti publikovania

19.1.   Power BI Services (Office 365)

19.1.1.   Zdieľanie

19.1.2.   Balíčky obsahu

19.1.3.   E-mail

19.1.4.   Web (Iframe)

19.1.5.   Sharepoint

19.1.6.   QR kódy

19.2.   Vkladanie reportov do Office aplikácií

19.3.   Export do Excelu na ďalšie analýzy

20.   Úprava pre mobilné zariadenia

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »