Kurz - Power nástroje v Exceli

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Power nástroje v Exceli:

Kurz je zameraný na získanie základných poznatkov a počítačových zručností v Power nástrojoch v Exceli – Power Pivot, Power Query, jazyk DAX

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Zvládnutie kontingenčných tabuliek, grafov a vyhľadávacích funkcií

Obsah kurzu:

Nástroj Power Pivot

 • Úvodné pojmy a nastavenie
 • Alternatívne riešenie
 • Rozdiely medzi verziami (v1, v2, 32bit. vs. 64bit.)
 • Best practices

Tvorba dátového modelu v Exceli (xVelocity in-memory)

 • Nad relačnou databázou
 • Z rôznych nerelačných zdrojov

Zdroje dát pre Power Pivot

 • Práca v tabuľkovom zobrazení
 • Práca v zobrazení diagramu
 • Tvorba a správa relácií medzi tabuľkami
 • Tvorba hierarchií:
  • Jednotabuľkové
  • Medzitabuľkové
  • P/C hierarchie

DAX jazyk

 • Počítané stĺpce
 • Miery

KPI počítané a absolútne
CUBE funkcia
Linkované tabuľky
Zoznámenie s nástrojom Power Query
Tvorba jednoduchých dotazov

 • Viac tabuliek v rámci jedného súboru
 • Viac textových súborov
 • Viac Excel súborov

Napojenie na SQL a Access databázy

 • Zlúčenie viacerých tabuliek v reláciách do jednej

Tvorba webových dotazov
Tvorba Power Query funkcií

 • M jazyk

Ukážka spôsobov načítania dát a ich výhody

 • Len ako pripojenie
 • Do Excelu
 • Do Power Pivotu

Power Query vs. Calculated Columns v Power Pivot
Porovnanie s Power BI Desktop
Úvod do Power View
Úvod do Power Map (3D Map)

 • spätná väzba, ukončenie školenia

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »