Kurz - PowerPivot

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu PowerPivot

PowerPivot je doplnok MS Excel, ktorý je možné získať zadarmo a spolu s ním aj výnimočný nástroj pre prácu s Bussines s dátami z viacerých zdrojov, s možnosťou vytvárať vzťahy medzi nimi. Ak ste doteraz museli pracovať s veľkými tabuľkami s množstvom VLOOKUP fukcií, ktoré bolo potrebné dlho prepočítavať, PowerPivot je riešením tohto problému. Okrem toho umožňuje spracovať dáta bez limitu počtu riadkov končne s využitím celkového výpočtového výkonu počítača.

Počas tohoto školenia sa účastníci naučia používať doplnok PowerPivot, importovať a manipulovať s údajmi, tvoriť a distribuovať PowerPivot reporty, pracovať s DAX funkciami.

Odporúčané predchádzajúce znalosti – Tento kurz je určený pre účastníkov s predchádzajúcou znalosťou Microsoft Excel, vrátane tých, ktorí budú používať Excel ako nástroj pre následné obchodné rozhodnutia. Účastníci by mali mať absolvované školenia, či mať potrebné skusenosti zahrnuté v školeniach Microsoft Excel základy, mierne pokročilý a pokročilý.

Obsah kurzu:

Začíname s Power Pivot

 • Oboznámenie sa s prostredím PowerPivot
 • Import údajov z rôznych zdrojov údajov
 • Obnovenie zo zdroja dát
 • Vytvorenie prepojenej tabuľky

Manipulácia s dátami v PowerPivot

 • Organizovanie a formátovanie tabuliek
 • Tvorba výpočtových polí
 • Zoradenie a filtrovanie údajov PowerPivot
 • Vytvorenie a správa vzťahov medzi tabuľkami

Vytváranie PowerPivot reportov

 • Tvorba kontingenčnej tabuľky
 • Tvorba kontingenčného grafu
 • Filtrovanie pomocou rýchlych filtrov
 • Vizuálna prezentácia PowerPivot dát

Použitie DAX funkcií v PowerPivot

 • Manipulácia PowerPivot údajov pomocou funkcií DAX
 • Extrahovanie údajov z tabuliek pomocou funkcií
 • Práca s časovými údajmi

Distribúcia PowerPivot dát

 • Ochrana reportov
 • Ukladanie reportov do rôznych formátov

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »