Kurz - PowerQuery

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu PowerQuery

Power Query patrí spolu s PowerPivot k samoobslužným nástrojom z rodiny Micosoft Business Intelligence. V prostredí MS Excel vám pomôže kombinovať a zdokonaľovať prácu s dátami z rôznych typov zdrojov, vrátane relačných, štruktúrovaných a čiastočne štruktúrovaných databáz.

S Power Query môžete:

 • hľadát a spájať údaje z rôznych zdrojov;
 • zlučovať a modifikovať zdroje údajov tak, aby zodpovedali vašim požiadavkám pre následnú analýzu údajov alebo úpravu v Power Pivot a Power View;
 • tvoriť vlastné zobrazenia údajov;
 • čistiť dáta;
 • importovať údaje z viacerých textových súborov;
 • načítať dáta do Power Pivotu z nových zdrojov údajov, ako sú XML, Facebook;
 • spracuvávať dáta zo všetkých súborov z priečinka.

Odporúčané predchádzajúce znalosti – Tento kurz je určený pre účastníkov s predchádzajúcou znalosťou Microsoft Excel vrátane tých, ktorí budú používať Excel ako nástroj pre následné obchodné rozhodnutia. Účastníci by mali mať absolvované školenia, či mať potrebné skusenosti zahrnuté v školeniach Microsoft Excel základy, mierne pokročilý a pokročilý.

Kvoli práci s dátovým modelom sa odporúča absolvovanie tréningu Excel – PowerPivot, avšak toto odporúčanie nie je podmienkou.

Obsah kurzu:

Power Query ako súčasť Self Services Power BI

 • Prostredie okna Power Querz

 • Výzvy pri získavaní údajov z rôznych zdrojov

 • Princípy ETL

Transformácia zlých dát

 • Úvod do jazyka M

 • Nahradenie vzorcov s poľami

Rôzne príklady importu

 • Import relácií z MS Access do dátového modelu Power pivot

 • Import dát z textových súborov do dátoveho modelu

Importovanie objektov programu Excel

 • Import z pracovných zošitov viacerých súborov MS Excel

 • Import tabuliek

 • Import tabuliek do vyrovnávacej pamäte kontingenčných tabuliek

 • Import ostatných objektov nachádzajúcích sa zošite  

Rozšírené funkcie transformácie

 • Zlučovanie údajov (MERGE)

 • Pripájanie dát (APPEND)

 • Transformácia pomocou funkcie UNPIVOT

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »