Efektívna práca s Excelom

ROZSAH - 1 školiaci deň

Ako vám tento kurz pomôže v praxi:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť účastníkov samostatne a efektívne využívať nástroje Excelu pre riešenie väčších modelov a tvorbu výpočtov a funkcií. Absolvent ovláda techniky pre rýchle a jednotné zabezpečenie prehľadného formátu tabuliek, pozná možnosti vkladania objektov do Excelu, ovláda základnú prácu s databázami, vie vytvárať grafy vrátane možností zmeny ich vlastností.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Excel základy.

Obsah kurzu:

Formátovanie tabuliek

 • Použitie automatického formátu pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Použitie prednastavených štýlov pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Tvorba vlastných štýlov
 • Automatické a ručné zalamovanie textu
 • Tvorba jednoduchých vlastných masiek číselných formátov
 • Jednoduché podmienené formátovanie

Vzorce a funkcie

 • Ako správne pripraviť návrh väčších modelov pre použitie vzorcov a funkcií
 • Absolútne a relatívne odkazovanie sa vo vzorcoch
 • Možnosti trojrozmerného odkazovania sa vo vzorcoch
 • Práca s vybranými funkciami (SUM, SUMIF, COUNTIF, IF, IFS, VLOOKUP, TODAY, atď)
 • Riešenie prípadových štúdií

Práca s oknami

 • Výhody otvorenia viacerých okien súčasne
 • Možnosti prehľadného usporiadania viacerých okien
 • Horizontálneho a vertikálneho rozdelenia okien
 • Ukotvenie a uvoľnenie priečok v oknách

Databázy

 • Ako si vytvoriť vlastnú databázu
 • Zoraďovanie údajov podľa jedného a viacerých polí v databáze
 • Použitie automatického filtra pre výber požadovaných údajov
 • Definovanie logických podmienok filtrovania AND, OR
 • Filtrovanie číselných, textových a dátumových hodnôt
 • Používanie zástupných symbolov pri filtrovaní

Kontingenčné tabuľky

 • Kontingenčná tabuľka (KT) ako nástroj pre pokročilú analýzu dát
 • Spôsoby rozvrhnutia KT
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Zmena rozsahu zdrojových údajov

Grafy

 • Postupy pre vytváranie zložitejších grafov
 • Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
 • Možnosti práce s 3D grafmi v priestore
 • Zmena atribútov jednotlivých prvkov grafov
 • Pridávanie a odstraňovanie prvkov v grafoch
 • Tvorba kumulatívnych grafov

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »