MS Excel - grafické analýzy

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Excel - grafické analýzy:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť účastníkov, ako grafy vytvárať, ako si zvoliť správny typ grafu, prispôsobiť jeho formát a umiestnenie, ako dáta správne analyzovať a interpretovať ich.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

Úvod do grafickej analýzy

 • vytvorenie grafu
 • prepnutie orientácie riadkov a stĺpcov
 • základné formátovanie grafu
 • pomenovanie grafu a jeho súčastí

Typy grafov

 • koláčový graf
 • prstencový graf
 • lúčový graf
 • stĺpcové grafy: skupinový, skladaný, 100 %-ný skladaný, 3D
 • čiarové grafy: čiarový, skladaný, 100 %-ný skladaný
 • bublinový graf
 • radarový graf
 • vodopádový graf
 • stromová mapa
 • kombinovaný graf
 • ďalšie typy grafov

Práca s grafmi

 • pridanie ďalšej rady do grafu
 • zmena veľkosti údajovej rady
 • zmena typu grafu
 • odobratie a pridanie prvkov grafu
 • vedľajšia os Y (pridanie vedľajšej osi do grafu)

Vloženie grafov do iných aplikácií

 • graf uložený ako obrázok
 • prepojený graf s pôvodnými údajmi v MS Excel
 • neprepojený graf s pôvodnými údajmi v MS Excel

Vkladanie tvarov a obrázkov do grafu

 • pridávanie tvarov
 • úprava tvarov
 • presúvanie a rozmiestňovanie tvarov

Spojnice trendu a chybové úsečky

 • pridanie spojnice trendu
 • použitie chybových úsečiek
 • vynášacie čiary

Špeciálne typy grafov

 • dynamický graf
 • automaticky doplňujúci sa graf

Iné možnosti grafických analýz

 • podmienené formátovanie
 • použitie textových funkcií
 • grafy v bunkách – krivky 

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »