MS Excel - práca s databázami

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Excel - práca s databázami:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov pracovať s rozsiahlymi dátami v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel mierne pokročilý.

Obsah kurzu:

PRÍPRAVA DATABÁZ A ZADÁVANIE DÁT

 • Princípy návrhu a tvorby rozsiahlych modelov pomocou vzorcov
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, automatické vyhľadávanie chýb, vyhodnocovanie vzorcov
 • Tipy a triky pre rýchle pohybovanie sa a výber v rozsiahlych dátach
 • Používanie databázových formulárov
 • Overovanie vstupných hodnôt, ktoré je možné zadávať do buniek
 • Zabránenie duplicít
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie chýbajúcich alebo chybných údajov

IMPORT DÁT

 • Príprava databázy založenej na jednom hárku MS Excel
 • Dynamický import externých dát priamo na hárok MS Excel (súbory xls, txt, csv a pod.)
 • Vytvorenie ODBC spojení pre import dát z externých databázových systémov (Access, SQL Server, MySQL, Oracle, SAP a pod.)
 • Automatické zabezpečenie synchronizácie importovaných dát v prípade zmeny zdrojových údajov
 • Eliminácia duplicitných hodnôt po importe dát
 • Ako riešiť problémy s nekorektnými dátovými typmi pri importe dát – prevod textu na čísla a pod.

ZOBRAZENIE DÁT

 • Možnosti prehľadného usporiadania viacerých okien
 • Horizontálne a vertikálne rozdelenie okien
 • Ukotvenie a uvoľnenie priečok v oknách

PRÁCA S DÁTAMI

 • Tvorba vlastných kľúčov pre zoradenie dát
 • Práca s nástrojom Rozšírený filter
 • Definovanie kritérií pre číselné, textové aj dátumové hodnoty pomocou rozšíreného filtra
 • Eliminácia duplicitných hodnôt v databázach
 • Možnosti ručného aj automatického zoskupovania údajov

ANALÝZY DÁT

 • Použitie sumárneho riadku v tabuľke
 • Použitie matematických, štatistických a databázových funkcií
 • Použitie nástroja Medzisúčty pre tvorbu analytických výstupov
 • Pravidlá pre korektnú prípravu dát pre použitie medzisúčtov
 • Pridanie viacerých súhrnných funkcií v medzisúčtoch
 • Podrobné nastavenia výstupov medzisúčtov

VÝSTUP DÁT

 • Export výstupných analýz na mail
 • Tlač rozsiahlych tabuliek, výstupných analýz
 • Export vstupných aj výstupných dát do rôznych formátov

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »