MS Excel - práca s funkciami podrobne

ROZSAH - 1 školiaci deň

Ako vám tento kurz pomôže v praxi:

Viac ako 460 funkcií, ktoré má Excel k dispozícii, vám pomôže elegantne spracovať tabuľky. Naučíte sa vybrať a použiť tu správnu funkciu, ktorá vás rýchlo a jednoducho dovedie k cieľu. Vaše tabuľky budú prehľadné a vždy aktuálne.

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je doplniť a obohatiť dosiahnuté vedomosti týkajúce sa práce s funkciami v MS Excel. Absolvent bude vedieť pracovať s pokročilejšími matematickými, štatistickými, vyhľadávacími, finančnými, databázovými, dátumovými, textovými, logickými a informačnými funkciami a aplikovať ich do praxe pri riešení zložitejších modelov.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce v prostredí MS Windows, tvorba priečinkov, presúvanie a kopírovanie súborov, písanie textu pomocou klávesnice, práca s myšou, pohybovanie sa v prostredí Excelu, kopírovanie, presúvanie, vymazávanie a zmena hodnôt v tabuľkách, vytváranie vzorcov, formátovanie tabuliek, tlač tabuliek, základy práce so vzorcami a funkciami.

Obsah kurzu:

RÝCHLY ÚVOD DO FUNKCIÍ

 • Argumenty funkcií
 • Zápis funkcií (vnorené funkcie)
 • Úprava funkcie
 • Výber základných funkcií
 • Rozdiely vo funkciách medzi verziami MS Excel
 • Používanie pomenovania oblastní na sprehľadnenie vzorcov a funkcií
 • Kompatabilita funkcií

PODROBNÁ PRÁCA S POKROČILÝMI FUNKCIAMI

 • dátumové – NOW, TODAY, DAY, NETWORKDAYS, WEEKDAY, WEEKNUMBER, MONTH ….
 • matematické – ROUND, CEILING, SUMIF, SUMIFS,
 • štatistické COUNT, COUNTIF, COUNTBLANK, FREQUENCY, AVERAGEIF,
 • vyhľadávacie – VLOOKUP, LOOKUP, MATCH, CHOOSE, INDEX, OFFSET
 • finančné FV, NPV, RATE
 • databázové – DCOUNT, DMAX, SUM ….
 • textové – CLEAN, CONCATENATE, FIND, LEFT, TRIM, VALUE…
 • logické – IF, OR, AND, IFERROR
 • Informačné – ISERR, ISERROR, ISBLANK, TYPE

TVORBA VLASTNÝCH FUNKCIÍ VO VBA

 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku Excelu

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »