MS Excel - programovanie vo VBA - základy

ROZSAH - 3 školiace dni

Ako vám tento kurz pomôže v praxi:

Na kurze získate praktické znalosti ako vytvárať vlastné makro aplikácie s kompletným používateľským prostredím pre koncového používateľa.

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať aplikácie v prostredí MS Excel pomocou jazyka VBA.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel pokročilý a MS Excel - tvorba makier.

Obsah kurzu:

Úvod do VBA

 • podstata objektovo orientovaného programovania
 • princípy vývoja aplikácií v Exceli
 • práca s editorom VBA – Project Explorer, okná kódu
 • popis objektového modelu MS Excelu

Zoznámenie sa s jazykom VBA

 • objekty a kolekcie
 • vlastnosti a metódy
 • premenné, dátové typy a konštanty
 • priraďovacie výrazy
 • polia a objektové premenné
 • vstavané funkcie
 • princípy ovládania toku kódu

Deklarácia procedúr a funkcií

 • čo sú procedúry, spôsob ich vytvárania
 • spúšťanie procedúr
 • ošetrenie chýb
 • podstata funkcií, rozdiel v ich používaní oproti procedúram
 • parametre funkcií, ladenie funkcií

Práca so súbormi a hárkami s VBA

 • vytváranie súborov a hárkov
 • otváranie a ukladanie súborov a hárkov
 • odkazovanie sa na hárky

Odkazovanie sa na oblasti

 • ako pristupovať k bunkám a oblastiam
 • výber a aktivovane oblastí
 • práca s 3D oblasťami
 • používanie cyklov a podmienok pri práci s oblasťami
 • nastavovanie vlastností vybraných oblastí

Užívateľské dialógy

 • princípy vytvárania a použitia dialógov
 • vytváranie užívateľských formulárov
 • pridávanie ovládacích prvkov dialógov
 • nastavenie vlastností prvkov
 • práca s dialógmi pomocou VBA
 • udalosti formulárov
 • odkazovanie sa na prvky formulárov

Riešenie prípadových štúdií

 • práca s kontingenčnými tabuľkami
 • práca s grafmi
 • tvorba komplexnej aplikácie

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »