MS Excel - tvorba tabuliek, výpočty a funkcie

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Excel - tvorba tabuliek, výpočty a funkcie:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov správne navrhnúť štruktúru tabuliek rôznych veľkostí a využívať prostredie Excelu pre riešenie modelov a tvorbu výpočtov a funkcií. Absolvent ovláda techniky pre rýchle a jednotné zabezpečenie prehľadného formátu tabuliek, kontrolu výpočtov a tlač výstupov.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosti práce na úrovni obsahu školenia MS Excel základy.

Obsah kurzu:

VZORCE A FUNKCIE

 • Ako správne pripraviť návrh väčších modelov pre použitie vzorcov a funkcií
 • Absolútne a relatívne odkazovanie sa vo vzorcoch
 • Možnosti trojrozmerného odkazovania sa vo vzorcoch
 • Najčastejšie chyby pri práci so vzorcami a ukážky ich riešení
 • Tvorba číselných postupností
 • Práca s vybranými funkciami, riešenie prípadových štúdií
 • Ako si sprehľadniť prácu so vzorcami pomocou pomenovaní buniek
 • Manuálne definovanie názvov buniek
 • Automatické pomenovanie oblastí výberom dát
 • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch
 • Používanie funkcií štatistických, matematických, logických, textových, pre dátum a čas, vyhľadávacích

ÚPRAVA A KONTROLA TABULIEK

 • Použitie automatického formátu pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Ako rýchle vyhľadať požadované hodnoty v rozsiahlych tabuľkách
 • Definovanie kritérií pre automatické nahradenie zvolených hodnôt alebo formátov za iné
 • Ako rýchlo vyhľadávať chyby vo veľkých tabuľkách
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, automatické vyhľadávanie chýb, vyhodnocovanie vzorcov
 • Podmienené formátovanie tabuliek
 • Overovanie dát

VYHĽADÁVANIE A ZÁMENA HODNÔT

 • Ako rýchle vyhľadať požadované hodnoty v rozsiahlych tabuľkách
 • Prehľadávanie len zvolených oblastí
 • Vyhľadávanie podľa formátov buniek
 • Definovanie kritérií pre automatické nahradenie zvolených hodnôt alebo formátov za iné
 • Možnosti rýchleho vyhľadania a výberu komentárov, konštánt, vzorcov, prázdnych buniek, objektov

PRÍPRAVA NA TLAČ A TLAČENIE

 • Ako skontrolovať súbor pred vytlačením
 • Použitie ukážky pred tlačou
 • Nastavenia okrajov stránky, veľkosti papiera, orientácie stránky
 • Nastavenie hlavičky a päty tlačovej zostavy
 • Vkladanie polí do hlavičiek a päty
 • Nastavenia atribútov tlače – počet kópií, rozsah tlače, čo tlačiť
 • Odosielanie súborov e-mailom

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »