MS Visio

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Visio:

Cieľom kurzu je naučiť účastníkov vytvárať aplikáciou vlastnú prezentáciu, graf, návrh budov, interiérov, kancelárii a technických výkresov pomocou aplikácie MS Visio.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - U účastníkov je potrebná základná práca s počítačom, užívateľské používanie aplikácií balíka Office.

Obsah kurzu:

PRACOVNÉ PROSTREDIE

 • popis pracovnej plochy
 • popis pomocných okien, lupa
 • popis prieskumníka výkresu
 • zobrazovanie na obrazovke: veľkosť zobrazenia, veľkosť a umiestnenie
 • prispôsobenie výkresov
 • úvodné pojmy: súbor, zošit, výkres, vrstva, objekt

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

 • prvé kroky s MS Visiom
 • otvárať (a zatvárať program)
 • otvárať a zatvárať súbory a výkresy
 • práca s viac súbormi naraz
 • vkladanie nového súboru
 • vložiť, zmazať, premenovať stránku, pohyb medzi stránkami, usporiadať stránky
 • zmena vzhľadu výkresu, pozadie výkresov, pozadie
 • vytváranie výkresov z obrazcov
 • výber vzorníkov objektov
 • výber, vloženie objektu na výkres

OBJEKTY

 • vkladanie objektov (štvorec, obdĺžnik, kruh, elipsa, čiara)
 • označovanie objektov
 • úprava objektov
 • umiestnenie a presun objektov
 • úprava formátu objektov
 • otáčanie objektov
 • zoskupovanie objektov
 • prepojovanie objektov
 • prekrývanie objektov
 • práca s textom
 • kontrola pravopisu

ROZŠIRUJÚCE TECHNIKY

 • práca s hladinami
 • formátovanie pomocou štýlov
 • farebná úprava obrazcov
 • úprava šablón
 • prípravné moduly

NASTAVENIE

 • zmena pravítok a rastra
 • nastavenie merných jednotiek
 • nastavenie okien
 • nastavenie a úpravy panelu nástrojov

UKLADANIE SÚBOROV / TLAČ

 • nastavenie tlače
 • nastavenie záhlavia a zápätia

Prepojenie na ostatné aplikácie

 • export súboru
 • import súboru

Vzorové výkresy

 • využitie aplikácie MS Visio v praxi

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »