MS Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky

ROZSAH - 1 školiaci deň

Cieľ kurzu MS Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky:

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov využívať nástroje prostredia MS Outlook pre tímovú prácu a poznať pokročilé možnosti pre plánovanie informácií, ich rýchle vyhľadávanie a prispôsobenie prostredia.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Vyžadované minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Outlook základy.

Obsah kurzu:

Kalendár

 • Pravidlá a možnosti tímovej práce pomocou kalendára
 • Plánovanie podnikových schôdzok
 • Výber povinných a voliteľných účastníkov schôdzky
 • Rezervácia zdrojov (miestnosti, dataprojektor, technika a pod.)
 • Kontrola voľného času pozvaných účastníkov schôdzky
 • Automatického vyhľadanie najbližšieho voľného dátumu a času pre schôdzu
 • Použitie lupy pre prehľadné zobrazenie plánovaných činností
 • Odoslanie pozvánok na schôdzu
 • Prijatie a odmietnutie žiadosti o schôdzu
 • Návrh na zmenu termínu schôdze
 • Sledovanie stavu potvrdenia účastníkov schôdze
 • Manuálna aktualizácia stavu potvrdenia účasti na schôdze
 • Ako odoslať aktualizácie zmeny termínu a času schôdze všetkým pozvaným účastníkom
 • Automatické spracovanie žiadostí o schôdzu
 • Tvorba plánov skupín a možnosti ich použitia
 • Možnosti zdieľania kalendára
 • Práca so zdieľanými kalendármi
 • Tímové plánovanie opakovaných činností a celodenných udalostí
 • Používanie kategórií pre plánované aktivity
 • Najčastejšie chyby pri tímovom plánovaní a ako ich riešiť

Úlohy

 • Možnosti tímového plánovania úloh
 • Zadávanie úloh pre iné osoby, kontrola stavu zadanej úlohy
 • Prijatie a odmietnutie prijatia zadávanej úlohy
 • Delegovanie prijatých úloh
 • Využitie kategórií pre tvorbu rozsiahlych projektov, pozostávajúcich z viacerých úloh
 • Prehľadné zobrazenie všetkých zadaných a prijatých úloh

Kontakty

 • Práca s globálnym adresárom kontaktov, umiestneným na serveri
 • Tvorba distribučných zoznamov a ich použitie pre rýchle zasielanie poštových správ a pozvánok na schôdzu viacerým príjemcom
 • Priradenie kategórií kontaktom a možnosti ich využitia
 • Odosielanie kontaktov prostredníctvom elektronickej pošty
 • Prehľad všetkých plánovaných činností spojených s kontaktom
 • Rýchle vyhľadávanie kontaktov

Denník

 • Použitie Denníka pre automatické zaznamenávanie činností
 • Nastavenie sledovania položiek v Denníku
 • Sledovanie činností spojených s kontaktom
 • Zaznamenávanie činností podľa typu dokumentov
 • Možnosti zobrazenia sledovaných informácií v denníku
 • Použitie časovej osi pre sledovanie aktivít

Elektronická pošta

 • Používanie firemných šablón pre poštové správy
 • Tvorba vlastných podpisov pre poštové správy
 • Automatické vkladanie podpisu do poštových správ
 • Automatické odpovedanie na poštu v čase vašej neprítomnosti
 • Možnosti hlasovania a použitie hlasovacích tlačidiel pomocou elektronickej pošty
 • Sledovanie výsledkov hlasovania
 • Nastavenie platnosti poštovej správy
 • Nastavenie termínu odoslania poštovej správy
 • Filtrovanie poštových správ
 • Blokovanie nevyžiadanej pošty
 • Tvorba zoznamu dôveryhodných odosielateľov a príjemcov
 • Nastavenie automatického formátovania poštových správ na základe zvolených kritérií
 • Tvorba pravidiel pre poštové správy
 • Definovanie výnimiek z pravidiel
 • Použitie pravidiel pre filtrovanie, organizovanie, preposielanie a odstraňovanie poštových správ
 • Administrácia upozornení
 • Správa vzdialenej pošty
 • Pripojenie a stiahnutie len hlavičiek poštových správ
 • Označenie položiek pre ďalšie spracovanie
 • Vyhľadávanie údajov
 • Princípy a možnosti rýchleho a podrobného vyhľadávania informácií v prostredí MS Outlook
 • Používanie a tvorba vyhľadávacích priečinkov
 • Riešenie problémov spojených s vyhľadávacími priečinkami
 • Vyhľadávanie položiek a súborov
 • Príklady pre vyhľadávanie rôznych typov informácií
 • Vyhľadávanie súvisiacich emailových správ
 • Používanie nástroja Rozšírené vyhľadávanie

Tvorba vlastných zobrazení

 • Výber polí a nastavenie ich poradia pre jednotlivé priečinky (kalendár, úlohy, kontakty, maily a pod.)
 • Odstránenie polí zo zobrazenia
 • Nastavenie formátu stĺpcov
 • Prispôsobenie aktuálne používaného zobrazenia
 • Definovanie nového zobrazenia
 • Možnosti filtrovania, zoraďovania a zoskupovania údajov v zobrazeniach
 • Automatické formátovanie a jeho použitie v zobrazení

Práca s priečinkami

 • Používanie verejných priečinkov
 • Tvorba vlastnej štruktúry priečinkov a podpriečinkov (kalendár, úlohy, kontakty, pošta a pod.)
 • Kopírovanie a presúvanie údajov medzi priečinkami
 • Odstraňovanie a premenovávanie priečinkov
 • Vytváranie zástupcov k priečinkom
 • Tvorba vlastných odkazov na webové stránky a súbory na intranete

Archivácia a zálohovanie údajov

 • Čo je proces archivácie a k čomu sa používa
 • Nastavenie archivácie pre všetky priečinky
 • Nastavenie spôsobu archivácie pre jednotlivé priečinky samostatne
 • Automatická a manuálna archivácia údajov
 • Definovanie vlastných súborov s archívom údajov
 • Sprístupnenie archivovaných položiek
 • Možnosti zálohovania dát
 • Nastavenie umiestnenia súboru Outlook.pst
 • Zálohovanie údajov vybraných priečinkov

Import a export

 • Typy súborov, ktoré je možné importovať a exportovať do Outlooku
 • Import distribučných zoznamov z globálneho zoznamu adries
 • Import údajov z iných súborov MS Outlook
 • Import údajov z iných formátov
 • Export údajov do iných formátov
 • Import a export poštových správ
 • Riešenie problémov spojených s importom a exportom

Zdieľanie informácií s inými osobami

 • Používanie Prístupov delegátov
 • Nastavenie povolení pre prístup delegáta
 • Povolenia pre prístup k priečinkom
 • Publikovanie informácií o voľnom čase
 • Definovanie oprávnení verejných priečinkov
 • Moderovanie verejných priečinkov

Konfigurácia Outlooku

 • Možnosti prispôsobenia prostredia MS Outlooku
 • Nastavenia vlastností kalendára, úloh, elektronickej pošty, poznámok, kontaktov, denníka
 • Nastavenia zabezpečenia Outlooku
 • Nastavenia všeobecných volieb Outlooku

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »