SharePoint - pokročilá administrácia

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu SharePoint - pokročilá administrácia:

Kurz je určený správcom SharePointu, ktorí už ovládajú základy správy SharePointu, a potrebujú sa zdokonaliť v pokročilejších témach, či nasadzovať pokročilejšiu funkcionalitu SharePointu. Okrem toho sa kurz venuje pokročilému zabezpečeniu farmy, integrácii s externými systémami, pokročilej správe vyhľadávania, nasadzovaniu vlastných riešení, a upgradu na novšie verzie. Nevyhnutný kurz pre tých, ktorí potrebujú spravovať väčšie sharepointové farmy, alebo potrebujú správne nasadiť pokročilejšiu funkcionalitu SharePointu.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Základy správy SharePointu.

Obsah kurzu:

Pokročilá správa webových aplikácií

 • Publikovanie do internetu
 • Nastavenie mobilného prístupu
 • Pokročilé zabezpečenie webových aplikácií
 • Alternatívna autentizácia (napr. dvojfaktorová autentizácia)

Integrácia s externými systémami

 • Konfigurácia Secure Store Service
 • Inštalácia Business Connectivity Services (BCS)
 • Autentizácia cez externý autentizačný systém
 • Autentizácia cez Active Directory Federation Services, Facebook a pod.

Pokročilá správa vyhľadávania

 • Nastavenie pravidiel vyhľadávania
 • Nastavenie synonymického slovníka
 • Nastavenie extractorov a refinerov
 • Nastavenie opravy preklepov vo vyhľadávaní
 • Propagované výsledky
 • Optimalizácia vyhľadávania
 • Rozloženie komponentov vyhľadávania na viacero serverov
 • Pokročilé nastavenia vyhľadávania na weboch
 • Riešenie problémov s vyhľadávaním

Inštalácia workflowov

 • Inštalácia SharePoint Workflow Services
 • Vytvorenie a nasadenie workflowu
 • Otestovanie funkčnosti workflowu
 • Riešenie problémov s workflowmi

Automatická správa obsahu

 • Plánovanie správy obsahu
 • Konfigurácia technológie eDiscovery
 • Správa dát a záznamov
 • Konfigurácia Remote Blob Store (RBS) pre dokumenty

Ochrana dokumentov proti zneužitiu

 • Konfigurácia Active Directory Rights Management Services
 • Konfigurácia služby Information Rights Management
 • Nastavenie šifrovania dokumentov a oprávnení použitia dokumentov
 • Aplikovanie ochrany dokumentov na dokumentové knižnice
 • Podporované typy súborov a rozšírenie ich podpory
 • Mapovanie oprávnení užívateľov na IRM oprávnenia

Pokročilé zabezpečenie

 • Zmena servisných účtov
 • Použitie manažovaných servisných účtov
 • Overovanie užívateľov pomocou SSL certifikátov a čipových kariet

Metadáta

 • Inštalácia Managed Metadata Services
 • Správa a podpora metadát na SharePointe
 • Vytváranie a správa taxonómií
 • Pojmy a množiny pojmov

Funkcie pre spoluprácu a sociálne funkcie

 • Konfigurácia synchronizácie užívateľských profilov
 • Konfigurácia My Sites
 • Konfigurácia sociálnych funkcií SharePointu
 • Vytváranie komunít

Služby Business Intelligence

 • Inštalácia Excel Services
 • Inštalácia PowerPivotu
 • Inštalácia Reporting Services a Power View
 • Inštalácia PerformancePoint Services
 • Inštalácia Office Web Apps

Správa pomocou PowerShellu

 • Úvod do PowerShellu
 • Konzola SharePoint Management Shell
 • Automatizácia základných úloh pomocou PowerShellu

Rozširovanie funkcionality SharePointu

 • Nasadenie sharepointových riešení
 • Nasadenie vlastných rozšírení
 • Správa sharepointových aplikácií

Upgrade z predchádzajúcich verzií

 • Podporované možnosti a stratégie upgradu
 • Príprava na upgrade
 • Upgrade SharePointu a databáz
 • Vyhodnotenie a kontrola správnosti upgradu

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »