Data warehousing a integračné služby v SQL serveri

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Data warehousing a integračné služby v SQL serveri:

Kurz sa venuje tvorbe dátových skladov v prostredí SQL Servera s využitím jeho Integration Services, čiže služieb SQL Servera na extrakciu, transformáciu a prenos dát, základných procesov používaných pri budovaní dátových skladov a data martov. Početné príklady názorne demonštrujú, ako jednoducho sa dajú vytvoriť dátové pumpy, ako aj integrácia a čistenie dát z heterogénnych zdrojov, bez znalosti programovania. Venuje sa aj následnej integrácii s OLAPom a reportingom. 

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z dátových skladov.

Obsah kurzu:

Úvod do dátových skladov

 • Dátové sklady a data marty
 • Využitie dátových skladov v praxi
 • Bežne riešené problémy v dátových skladoch
 • Úvod do ETL procesov (extraction, transformation, load)

Úvod do SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Architektúra a prehľad Integration Services
 • Nástroje Integration Services

Vytvorenie projektu pre Integration Services

 • Vytvorenie nového balíčka SSIS
 • Skompilovanie a spustenie balíčka

Práca s Control Flows

 • Operácie Control Flow
 • Určovanie postupnosti operácií, obmedzujúce podmienky
 • Kontajnery pre operácie
 • Používanie premenných
 • Integrácia s externými systémami
 • Paralelizácia operácií

Práca s dátovými tokmi – Data Flows

 • Zdroje a ciele dátových tokov
 • Základné transformácie dát
 • Pokročilé transformácie dát
 • Definovanie postupností transformácií, obmedzujúce podmienky
 • Podmienené riadenie tokov dát
 • Debugovanie tokov dát
 • Integrácia s .NET a inými technológiami
 • Využitie Change Data Tracking (CDC) na rýchly prenos zmien do DWH
 • Využitie Staging Area pri vyťažených systémoch

Logovanie a spracovanie chýb

 • Logovanie na všetkých úrovniach Integration Services
 • Debugovanie balíčkov SSIS
 • Spracovanie chýb

Vytváranie spoľahlivých balíčkov SSIS

 • Použitie checkpointov – bodov obnovy
 • Použitie SSIS transakcií

Konfigurácia a nasadenie balíčkov SSIS

 • Možnosti konfigurácií balíčkov SSIS
 • Príprava na nasadenie balíčkov, možnosti nasadenia
 • Automatizácia vykonávania balíčkov SSIS
 • Riešenie problémov s balíčkami SSIS, 32bit vs. 64bit

Správa a zabezpečenie balíčkov

 • Správa balíčkov SSIS
 • Možnosti zabezpečenia a ochrany balíčkov SSIS

Integrácia s ďalšími službami SQL Servera

 • Dátové sklady ako podklad pre OLAP kocky
 • Dátové sklady a data marty pre reporting

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »