Základy správy SQL servera

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Základy správy SQL servera:

Kurz je určený pre správcov SQL Servra, ktorí sa potrebujú zoznámiť so základmi správy SQL Servra tak, aby im to stačilo na vačšinu úloh, s ktorými sa dostanú do kontaktu počas svojej práce. Obsahuje inštaláciu a nasadenie SQL Servra, vytvorenie databáz a základných štruktúr, nastavenie záloh a postupov pri obnove databáz, zabezpečenie pred neoprávneným prístupom, automatizáciu opakovaných úloh, monitoring servra a riešenie problémov s výkonom.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Požadované sú minimálne znalosti SQL servera na úrovni užívateľa, vhodné sú administrátorské skúsenosti. Predpokladá sa niekoľkoročná prax v prostredí MS Windows.

Obsah kurzu:

ZÁKLADNÝ POPIS SQL SERVERA

 • Klient – server architektúra
 • Databázové objekty
 • Nástroje pre správu SQL servera

INŠTALÁCIA SQL SERVERA

 • Požiadavky na hardvér a softvér
 • Typy inštalácií
 • Normálna, vzdialená, bezzásahová inštalácia

SPRÁVA DÁTOVÝCH SÚBOROV

 • Ako sú dáta uložené
 • Vytváranie databáz
 • Modifikovanie databáz – autogrowth, shrinking

ZABEZPEČENIE SQL SERVERA

 • Koncept loginu, DB user, guest
 • Serverové a databázové skupiny
 • Aplikačné role, alternatívne prístupy k správe zabezpečenia

AUTOMATIZÁCIA ÚKONOV – SQL AGENT

 • Komponenty automatizácie
 • Vytváranie jobov, operátorov
 • Alerty a chybové hlášky SQL servera

ZÁLOHA A OBNOVA DATABÁZ

 • Syntax Backup Database príkazu
 • Proces zálohovania
 • Obnova databáz a ďalšie možnosti obnovy

TRANSFER DÁT POMOCOU DTS

 • Použitie DTS nástrojov
 • DTS Imort/export wizard
 • DTS designer
 • dtsrun

VYSOKÁ DOSTUPNOSŤ

 • Cluster
 • Log – Shipping

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »