PowerShell 3.0 pre administrátorov

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu PowerShell 3.0 pre administrátorov:

Kurz je určený IT administrátorom, ktorí hľadajú efektívne možnosti spravovania serverov, či potrebujú spravovať servery z príkazového riadku a hľadajú na to vhodný nástroj. PowerShell je právom nazývaný ako „unixový shell na steroidoch“, a tomu zodpovedajú aj jeho schopnosti, ďaleko presahujúce možnosti unixových shellov. Kurz je zameraný najmä na základné techniky skriptovania v PowerShelli, v kombinácií s bežnými oblasťami administrácie v podnikovom prostredí.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Základy správy Windows serverov. Skúsenosti so skriptovaním alebo programovaním sú vítané.

Obsah kurzu:

Úvod do PowerShellu

 • Inštalácia a základné ovládanie
 • Ukladanie a spúšťanie vlastných skriptov
 • Commandlety
 • Aliasy, parametre a premenné
 • Práca s helpom
 • Vytváranie profilov

Základy jazyka PowerShell

 • Princíp a použitie pipeline
 • Premenné a polia
 • Podmienky a cykly
 • Funkcie a filtre
 • Základné spracovanie chýb
 • Zabezpečenie skriptov
 • Export výsledkov do CSV, HTML a XML

Administrácia serverov použitím PowerShellu

 • Práca s Active Directory
 • Práca s Group Policy
 • Práca s Event Logom
 • Práca so súčasťami Windows Server a Windows 7
 • Administrácia s WMI v PowerShelli
 • Real-time monitoring systému
 • Práca so súborovým systémom
 • Práca s Windows registrami
 • Práca so vzdialenými strojmi
 • Správa Exchange servera
 • Správa SQL servera
 • Správa IIS 7.0
 • Správa SharePointu

OBJEDNAŤ VEREJNÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »