Windows server - inštalácia a správa

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Windows server - inštalácia a správa:

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné inštalovanie, spravovanie a údržbu sieťového prostredia so systémami Microsoft Windows Server. Kurz je určený pre správcov, ktorí budú spravovať MS Windows Server, inštalovať, konfigurovať, vykonávať, vykonávať správu a technickú podporu.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Výhodou znalosť v oblasti MS Windows, základné znalosti siete Microsoft Network.

Obsah kurzu:

Štandardné tematické okruhy

 • Inštalovanie Windows Server
 • Úvod do administrovania účtov a zdrojov
 • Správa používateľských a počítačových účtov
 • Správa skupín
 • Riadenie prístupu ku zdrojom
 • Implementácia tlačových služieb
 • Správa tlače
 • Riadenie prístupu k objektom v organizačných jednotkách
 • Implementácia skupinových politík
 • Riadenie používateľského prostredia pomocou skupinových politík
 • Implementácia šablón zabezpečenia a politika auditu
 • Príprava na administrovanie servera
 • Príprava na monitorovanie výkonnosti servera
 • Monitorovanie výkonnosti servera
 • Správa diskov
 • Správa dát

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »