Windows server - sieťové služby

ROZSAH - 2 školiace dni

Cieľ kurzu Windows server - sieťové služby:

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné správcovstvo siete. Kurz je určený pre správcov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti o sieťových službách systému Windows Server.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Znalosť operačného systému Windows Server.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sieťového prostredia
 • Architektúra počítačových sietí, výhody a nevýhody
 • Výber sieťového riešenia
 • Prehľad možností a prostriedkov na fyzické zabezpečenie spojenia
 • Základné pojmy – most (bridge), smerovač (router) a pod.
 • Vytváranie malých a veľkých sietí – LAN, WAN
 • Vytváranie sietí typu Intranet a Internet
 • Riadenie lokálnej siete
 • Sieťové protokoly a ich nastavenie
 • Sieťové protokoly a ich nastavenie (TCP/IP, NetBUI, IPX/SPX, DLC apod.)
 • Rozhranie NetBIOS
 • Správa počítačových mien v sieti Microsoft
 • Dynamické prideľovanie adries IP (DHCP)
 • Základné služby v sieti Microsoft – Computer Browser, RPC
 • Služby WINS, DNS, DHCP, SMTP, TELNET, DFS, RRAS
 • Sledovanie siete a monitorovanie výkonu
 • Chyby v sieťovom rozhraní, ich lokalizácia a odstránenie
 • Riešenie typických problémov z praxe

OBJEDNAŤ OTVORENÝ KURZ

POTREBUJEM PONUKU NA MIERU

Spoločnosť/Organizácia*
IČO*
Meno osoby, ktorá žiada o ponuku*
Telefón*
Mesto*
Emailová adresa*
Uveďte názov školenia alebo vypíšte, o aké počítačové zručnosti máte záujem*
Plánovaný počet účastníkov*
Prajete si uskutočniť školenie*
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Spracovávame ich podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov »