Nastavenie vlastného formátu v Exceli

Vzorce a funkcie sú základom práce s Excelom. Ak je potrebné v bunke uviesť aj mernú jednotku, napr. ks, kg, t, l atď., tak sa môže stať, že výpočty nebudú fungovať a výsledkom vzorca bude chyba #HODNOTA!.

Format_1

 

Merné jednotky nemôžu byť v bunke priamo napísané, ale musia byť nastavené ako formát čísla, t.j. jeho vzhľad.

Ak máte v bunke vedľa čísla uvedenú nejakú mernú jednotku, vymažte ju. Ak je buniek viac, tak použite nástroj Nahradiť (otvorí sa pomocou skratky Ctrl + H).

Postup pre nastavenie vlastného formátu čísla je nasledovný:

 1. vyznačte bunky, v ktorých potrebujete nastaviť mernú jednotku,
 2. kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Formátovať bunky

Format_2

 1. vľavo vyberte kategóriu Vlastné

Format_3

 1. do okienka Typ napíšte požadovaný formát, napr. ak potrebujete mernú jednotku ks, tak napíšte 0“ ks“ – nula predstavuje číslo a merná jednotka musí byť v úvodzovkách. Medzera je z dôvodu, aby bola merná jednotka oddelená od čísla

Format_4

 1. potvrďte Ok

Format_5

Ako som už uviedla, nula predstavuje číslo. Ak chcete zobraziť aj desatinné miesta, uveďte za nulou čiarku a počet nasledujúcich núl predstavuje počet desatinných miest. Napr. 0,00“ ks“ zobrazí číslo 15 ako 15,00 ks.

V prípade, že chcete oddeliť tisícky, použite znak # (na slovenskej klávesnici ako Ctrl+Alt+X). Napríklad # ##0,00“ ks“ zobrazí hodnotu 15000 ako 15 000,00 ks.

Vlastné formáty čísiel si môžete vytvoriť napríklad použitím nasledovných riadiacich znakov:

 • # – na danej pozícii môže, ale nemusí byť zobrazené číslo, nula sa nezobrazuje (napr. typ #,# – ak vložíte 12, zobrazí sa 12, ak vložíte 12,76, zobrazí sa 12,8) (pozn. na slovenskej klávesnici Ctrl+Alt+X);
 • 0 – na danej pozícii vždy musí byť zobrazené číslo, ak žiadne nie je, doplní sa nulami (napr. typ 0,0 – ak vložíte 12 zobrazí sa 12,0, ak vložíte 12,76, zobrazí sa 12,8. Typ 0000 – ak vložíte 12, zobrazí sa 0012);
 • ? – na pozícii sa zobrazí číslo rozdielne od nuly (používa sa na zarovnanie čísiel s desatinnou časťou v bunkách pod sebou);
 • medzera – každé stlačenie medzery v číselnom formáte opticky zmenší číslo o tri desatinné miesta (používa sa hlavne pri zobrazovaní veľmi veľkých čísiel) (napr. typ 0 „ks“ zobrazí číslo 15000000 ako 15 ks);
 • čiarka – oddeľovanie desatinných miest;
 • \ – nastavenie pozície medzery (napr. typ 000\ 00 je vhodný pre zobrazenie PSČ, prípadne typ 000\ 00\ 000\ 0 zobrazí hodnotu 475357358 ako 475 35 735 8) (pozn. na slovenskej klávesnici Ctrl+Alt+Q);
 • @ – vložená hodnota sa zobrazí ako text (pozn. na slovenskej klávesnici Ctrl+Alt+V);
 • ““ – úvodzovky umožňujú zápis ľubovoľného textu vo formáte čísla (napr. typ # ##0” kusov“ – ak vložíte číslo 125746, zobrazí sa v tvare 125 746 kusov) (pozn. na slovenskej klávesnici Shift+ô);
 • d; dd; ddd; dddd – znak pre deň, ktorý sa môže zobraziť v nasledovných tvaroch: 1; 01; po; pondelok;
 • m; mm; mmm; mmmm – znak pre mesiac, môže sa zobraziť v nasledovných tvaroch: 2; 02; február;
 • yy; yyyy – znak pre rok, zápis v nasledovných tvaroch: 17; 2017;
 • h; hh – znak pre hodinu: 1; 01;
 • h:m; h:mm – minúty: 1:1; 1:01;
 • s; ss – sekundy: 1; 01.

Ako vidíte, je možné nastaviť aj ľubovoľný formát dátumu a času. Napr. zápis formátu v tvare dd-mm-yy (ddd) zobrazí dátum 2.4.2017 ako 02-04-17 (ne).

Vlastný formát čísla Vám umožní sprehľadniť tabuľky a zabezpečiť, že výpočty budú fungovať.

Viac informácií k formátovaniu hodnôt sa môžete dozvedieť na niektorom z našich školení Excelu.

Autor: Ing. Zuzana Pogranová, PhD.