Školenie Access - analýzy dát
a tvorba tlačových zostáv

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je aby absolvent zvládol používanie efektívnych nástrojov pre grafickú a numerickú analýzu dát v prostredí MS Access.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Windows, Excel.

Obsah kurzu:

VÝBEROVÉ DOTAZY

 • výber požadovaných údajov pomocou výberových dotazov
 • výber údajov z jednej tabuľky aj viacerých tabuliek
 • definovanie dočasných relačných vzťahov v tabuľkách
 • prehľadávanie viacerých tabuliek
 • definovanie kritérií a obmedzujúcich podmienok pre zobrazenie dát
 • použitie kritérií pre číselné, dátumové aj textové polia
 • definovanie logických podmienok AND, OR, NOT
 • používanie klauzuly LIKE vrátane zástupných znakov
 • zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie údajov
 • tvorba vlastných výpočtov a použitie základných funkcií
 • použitie Tvorcu výrazov pre tvorbu výpočtov a funkcií
 • používanie súhrnných agregačných funkcií v dotazoch pre štatistické, finančné a ekonomické analýzy dát
 • analýza dát pomocou krížových dotazov

TVORBA ZOSTÁV

 • čo sú zostavy, štruktúra a možnosti použitia
 • základy tvorby jednoduchých zostáv
 • úprava vzhľadu zostáv
 • zoraďovanie a zoskupovanie údajov v zostavách
 • možnosti použitia výpočtov v zostavách
 • pravidlá korektnej prípravy na tlač a tlačenia zostáv
 • analýza dát pomocou zostáv

KONTINGENČNÉ TABUĽKY A GRAFY

 • možnosti analýzy dát pomocou kontingenčných tabuliek a grafov
 • príprava zdroja dát pre kontingenčné tabuľky
 • vytvorenie kontingenčných tabuliek
 • zoskupovanie dát v KT
 • výpočty a používanie funkcií v KT
 • formátovanie vzhľadu KT
 • zoraďovanie údajov v KT
 • grafická analýza dát

IMPORT A EXPORT ÚDAJOV

 • Možnosti importu údajov z formátov xls, xml, txt, csv, dbf do Accessu
 • Export údajov z Accessu do externých aplikácií
 • Dynamické prepojenie dát medzi MS Accessom a externými aplikáciami – tvorba ODBC spojení
 • Vzájomné prepojenie údajov medzi MS Access a MS Excel

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • riešenie praktických príkladov

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk