Školenie Access - bezpečnosť
a optimalizácia databáz

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je naučiť absolventov zabezpečiť databázy pre individuálnu aj sieťovú prácu, používať optimalizačné techniky pre návrh a úpravu databáz s cieľom dosiahnuť maximálny výkon databázových aplikácií.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti modulov Access – pokročilý.

Obsah kurzu:

ZÁKLADNÉ ZABEZPEČENIA DATABÁZ

 • Zabezpečenie databázy heslom
 • Zabezpečenie kódu VBA heslom
 • Šifrovanie databázy
 • Nastavenie vlastností po spustení databázy
 • Tvorba .MDE súborov
 • Zabezpečenie sieťovej práce
 • Zdieľaný a výhradný prístup
 • Uzamknutie záznamov

ARCHITEKTÚRA ZABEZPEČENIA

 • Bezpečnostný model MS Access
 • Otvorený a uzavretý typ zabezpečenia systémov
 • Pracovné skupiny
 • Implicitný definičný súbor pracovných skupín
 • Oprávnenia prístupov k objektom – explicitné a implicitné
 • Dedičnosť oprávnení
 • Príprava na zabezpečenie
 • Kompilácia projektu VBA a komprimácia databázy
 • Najčastejšie chyby v zabezpečení a možnosti ich riešení

ZABEZPEČENIE APLIKÁCIÍ

 • Ochrana dát
 • Ochrana kódu
 • Individuálne a zdieľané riadenie prístupu
 • Šifrovanie databáz
 • Informačný súbor pracovnej skupiny- System.mdw
 • Uloženie užívateľov, skupín a oprávnení
 • Distribúcia chránených aplikácií - MDE
 • Sprievodca zabezpečením
 • Definovanie užívateľov, priradenie užívateľov skupinám
 • Uloženie súboru vo formáte .snp a tlač záverečnej správy
 • Režim Runtime, podmienky spustenia v režime Runtime

TVORBA ZÁSTUPCOV APLIKÁCIE

 • Možnosť jednoduchého spúšťania aplikácie s preddefinovanými parametrami
 • Parametre príkazového riadka zástupcov

RIEŠENIE PRAKTICKÝCH PRÍKLADOV

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OPTIMALIZÁCIE

 • Prehľad optimalizačných postupov a techník
 • Výhody a nevýhody použitia jednotlivých optimalizačných postupov

POUŽITIE INDEXOV PRE OPTIMALIZÁCIU

 • Pravidlá efektívnej tvorby indexov
 • Technológia Rushmore a jej využitie
 • Tvorba indexov pri Rushmore
 • Neindexovaná tabuľka
 • Indexovaná tabuľka
 • Nevýhody veľkého počtu indexov
 • Riziká nevhodnej fragmentácie dát a ako im predchádzať
 • Najčastejšie chyby pri tvorbe indexov
 • Kedy môže dôjsť k spomaleniu výkonu pri definovaní indexov

OPTIMALIZÁCIA DATABÁZ

 • Rozdelenie databáz - front end, back end a ich využitie pre optimalizáciu výkonu
 • Využitie replikácie databáz pre optimalizáciu výkonu

OPTIMALIZAČNÁ STRATÉGIA

 • Tvorba optimalizačnej stratégie
 • Tvorba relácií vyjadrujúcich logickú štruktúru dát
 • Definovanie priority dotazov
 • Pridávanie indexov k relačne nezabezpečeným poliam
 • Definovanie poradia indexov
 • Optimalizácia tabuliek, dotazov a formulárov
 • Optimalizácia kódu VBA
 • Dátove typy a ich dopad na rýchlosť relácií
 • Optimalizácia výkonu rozbaľovacích zoznamov
 • Nástroj Analýza výkonu a jeho praktické využitie

RIEŠENIE PRÍKLADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk