Školenie Access - programovanie vo VBA

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je naučiť absolventa vytvárať aplikácie v prostredí Accessu. Modul obsahovo nadväzuje na druhý stupeň (Access – pokročilý). Uplatnenie môže nájsť u vývojárov databázových aplikácií, pri tvorbe komerčných databázových aplikácií a pod. Absolvent tohto modulu dokáže riešiť aj náročnejšie úlohy vyplývajúce z tvorby databázových aplikácií pri využití takých nástrojov ako sú makrá a programovanie v jazyku Visual Basic pre Access.

Vstupné požiadavky: Charakter modulu vyžaduje od frekventantov znalosti na úrovni modulov Access – pokročilý.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO PROGRAMOVANIA

 • Prechod od makier ku kódu VBA
 • Popis prostredia Project Explorera
 • Kde píšeme kód VBA – moduly: Formulárov, Zostáv, Samostatné moduly
 • Kedy je nutné použiť kód?
 • Písanie kódu v Moduloch, moduly tried

DEKLARÁCIA PREMENNÝCH

 • Doba platnosti a umiestnenie - úroveň procedúry, úroveň modulu alebo celá aplikácia
 • Deklarácia premenných
 • Public – verejné premenné
 • Private – premenné platné na úrovni modulu
 • Dim – lokálne premenné platné na úrovni procedúry
 • Static – statické premenné vo vnútri procedúr, sú k dispozícii až do ukončenia alebo prekompilovania aplikácie
 • Option Explicit
 • povinná deklarácia dátových typov

DEKLARÁCIA PROCEDÚR A FUNKCIÍ

 • Určenie rozsahu platnosti – Private, Public
 • Deklarácia procedúr a funkcií
 • Definovanie parametrov

PRÁCA S FUNKCIAMI MS ACCESS

 • Využívanie štandardných funkcií MS Access
 • Funkcie pre prácu s dátumom a časom
 • Funkcie pre prácu so súbormi
 • Matematické funkcie
 • Funkcie pre konverziu údajov
 • Používanie API funkcií

RIADENIE PRIEBEHU KÓDU

 • Možnosti riadenia toku kódu pomocou VBA
 • Podmienka typu IF - Then - Else
 • Podmienka typu Select Case

CYKLY

 • Prehľad cyklov a možnosti ich praktického využitia
 • Cykly typu For ... To ... Step ... Next
 • Cykly typu Do ... Loop
 • Cykly typu Do ... While/Until podmienka ... Loop
 • Cykly typu Do ... Loop While /Until podmienka
 • Cykly typu For Each ... Next

OBJEKTY, VLASTNOSTI, METÓDY

 • Prístup k objektom pomocou kódu VBA
 • Objektový model MS Access
 • Privátne a verejné vlastnosti a metódy objektov
 • Použitie nástroja Object Browser pre skúmanie objektov, vlastností a metód
 • Priradenie vlastností premenným
 • Definovanie východzích vlastností
 • Zadanie viacerých vlastností pomocou príkazu WITH
 • Kolekcie – podstata, popis a možnosti ich praktického využitia
 • Praktické príklady na prácu s objektami
 • Programovanie tabuliek, dotazov
 • Objekt Application, DoCmd, FILESYSTEM

OŠETROVANIE CHÝB

 • Zachytenie chyby a možnosti jej spracovania
 • Potlačenie východzej chybovej rutiny Accessu
 • On Error Goto, Objekt Err
 • Ošetrenie chýb – Exit, Resume, Resume Next, Resume Návestie
 • Ladenie chýb pomocou Debuggera

UDALOSTI

 • Prehľad udalostí a možnosti ich využitia
 • Prípadové štúdie pre použitie udalostí vo formulároch a zostavách
 • Programovanie udalostí

FORMULÁRE

 • Spôsoby odkazovania sa na formulár pomocou VBA
 • Odkaz na objekt, v ktorom je práve spustený kód uložený
 • Kontrola či je formulár otvorený
 • Tvorba užívateľských vyhľadávacích formulárov
 • Dotazy podľa formulára - Me.RecordSource, DoCmd.OpenQuery
 • Možnosti a režimy otvárania formulárov
 • Princípy synchronizácie dát medzi formulármi
 • Práca s ovládačom Karta
 • Pohyb po záznamoch pomocou VBA
 • Pole so zoznamom a jeho ovládanie pomocou VBA
 • Riešenie prípadových štúdií

ZOSTAVY

 • Pristupovanie k objektom, vlastnostiam a metódam v zostavách pomocou VBA
 • Použitie jednej zostavy pre tlač súhrnných a podrobných výstupov
 • Dynamické formátovanie zostáv
 • Praktické príklady pre prácu so zostavami

ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY

 • Ochrana kódu VBA, tvorba MDE súborov
 • Užívateľské ikony, panely nástrojov a položky menu
 • Rozdelenie databáz - front end, back end
 • Komprimácia a oprava databáz
 • Analýza výkonu aplikácie
 • Tlač projektovej dokumentácie

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk