Školenie Adobe InDesign - VBScripting

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť účastníka efektívne pracovať s aplikáciou Adobe InDesign pomocou skriptovacieho jazyka VB a automatizovať tak svoju prácu s dokumentmi. Vstupné požiadavky: Znalosti na úrovni modulu Adobe InDesign. Obsah kurzu:

Úvod do VBScripting

 • Inštalácia a spúšťanie VBA kódu
 • Používanie skriptovacieho panela

Vytváranie jednoduchých aplikácií

 • Popis a vysvetlenie kódu
 • Terminológia skriptov
 • Premenné, operátory, podmienky
 • Funkcie

InDesign Object Model

 • Nastavenie editačného SW
 • Súradnice, merné jednotky

Vytváranie dokumentu

 • Popis základných vlastnosti nového dokumentu
 • Úpravy vzorovej strany
 • Vkladanie textu

Technika skriptovania

 • Nastavenia
 • Použitie DoScript, posielanie a vracanie premenných
 • Spúšťanie skriptov pri štarte aplikácie

Práca s dokumentom

 • Otváranie, vytváranie, ukladanie, ukončenie a tlač dokumentu
 • Základné rozloženie strany
 • Nastavenie vzorovej strany
 • Export do PDF

Práca s textom

 • Vkladanie a import textu
 • Hľadanie, nahradzovanie textu a vkladanie špeciálnych znakov
 • Textové objekty
 • Výber, kopírovanie a presúvanie textu
 • Práca s textovými rámčekmi
 • Formátovanie textu
 • Vytvorenie a aplikovanie štýlov

Práca s tabuľkami

 • Vytváranie tabuliek s využitím VBS

Užívateľské prostredie

 • Tvorba dialógov
 • Tvorba tlačidiel

Udalosti

 • Využitie udalostí dokumentu

Menu

 • Tvorba menu
 • Pridávanie prvkov a udalostí

XML

 • Vytváranie XML prvkov
 • Import XML
 • Vytváranie, ukladanie a nahrávanie XML tagov
 • Práca s XML atribútmi
 • Vkladanie XML do rozloženia strany
 • Mapovanie tagov na štýly
 • Aplikovanie štýlov na XML elementy
 • Práca s XML tabuľkami
 • Práca s XML – rules

Záverečné opakovanie

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk