Školenie Adobe InDesign

Cieľ kurzu: Cieľom modulu je ovládanie programu Adobe InDesign, jeho možnosti a ich využitie. Absolvent je schopný zrealizovať prácu v „zlomovom“ programe do finálneho formátu, príp. tlače bez technických chýb. Je oboznámený s prepojením programov Adobe, Microsoft Office a importom iných formátov a vie ich aktívne využívať. Absolvent je schopný nájsť uplatnenie v dtp praxi. Vstupné požiadavky: Základy DTP programov, rozhľad v prepresových formátoch, elementárne typografické znalosti, rozlišovanie farebných modelov (najmä rgb-cmyk). Obsah kurzu:

ÚVOD

 • požiadavky kladené na „zlomový“ program
 • stručné vymedzenie voči programom Quark XPress a Adobe PageMaker, príp. iným nepublikačným programom (Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand...)
 • prepojenie“ programov firmy Adobe

PRÍPRAVA PRÁCE

 • úprava predvolieb programu, nastavenie color managementu
 • úprava pracovnej plochy (úprava klávesových skratiek pre absolventov kurzu Photoshop, Illustrator)
 • príprava a inštalácia fontov – rozdiely inštalácie (v závislosti od spôsobu inštalovania a druhu fontu)
 • vstupné formáty, požiadavky na zdroje

ORIENTÁCIA V APLIKÁCII

 • nastavenie dokumentu a farebného modelu
 • oboznámenie sa s nástrojovou paletou, editácia nastavení nástrojov, rozširovanie práce v iných paletkách, kontextové menu

TVORBA

 • vytvorenie vlastnej farby, gradientu, objektu s nastavením pretlače a farebného prechodu - prelínania
 • transformácie objektu podľa nastavenia, kopírovanie a duplikovanie objektov (skrátene pre absolventov kurzu Illustrator)

TEXT

 • vyplnenie textového poľa obsahom, rozdiely v kopírovaní cez „schránku“ v závislosti od aplikácie
 • základné formátovanie textu: tabulátory, linky paragrafu, iniciála, text na krivke, zarovnanie textu, delenie rozdeľovanie textového rámca na viac rámcov, previazanie textových rámov, zrušenie a modifikácia väzby, označovanie textu
 • kontrola fontu, „krivkovanie“
 • import formátovaného a neformátovaného textu, import tabuliek – ich úprava

IMPORTOVANÁ GRAFIKA

 • zvláštnosti importu podľa aplikácie, nastavenie importu, kontrola objektu a nastavenie zobrazenia
 • úprava veľkosti, centrovanie, úprava farebnosti podľa farebného modelu a transparencie
 • orezové cesty, alfa kanál
 • obtekanie objektu textom, zarovnanie objektov, paleta linky

SKLAD

 • združovanie objektov do skupiny a jej transformácia, kopírovanie vlastností objektov
 • podrobné typografické formátovanie, vzorová strana, číslovanie, štýly, využitie písma a paletky „glyphs“

FINALIZÁCIA

 • exportné formáty a požiadavky na ne, zvláštnosti exportu do postskriptu, pdf, eps...
 • nastavenie rozlíšenia dokumentu, menu „preflight“ a „package“
 • nastavenie tlače podrobne podľa spôsobu určenia
 • indexácia dokumentu, prezentácia dokumentu

ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk