Školenie analytické služby a data mining v SQL Serveri 

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na tvorbu OLAP kociek a OLAP spracovania v SQL Serveri, pre účely komplexných analýz nezaťažujúcich produkčný databázový server. Účastníci sa dozvedia, ako pomocou nich dynamicky vytvárať komplexné analytické či obchodné prehľady s okamžitou odozvou, nezávisle od množstva dát (ako získať komplexné prehľady z terabajtov dát v rámci jedinej sekundy), ako to využiť pri ladení výkonu servera, a ako využiť takto získané informácie pre manažment firmy za účelom riadenia firmy. Takisto sa dozvedia, ako pomocou data miningu a umelej inteligencie získať z existujúcich firemných dát nové, cenné informácie zákazníkoch, ich správaní, a o vzťahoch a závislostiach vo vnútri firmy, ktoré vysoko ocení stredný a vyšší manažment. Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach, optimálne aj prehľad v štatistike a umelej inteligencii.

Obsah kurzu:

Úvod do SQL Server Analysis Services

 •  Výhody a nevýhody spracovania dát OLTP vs. OLAP
 •  Architektúra Analysis Services
 •  Inštalácia Analysis Services

Vytváranie analytických riešení v Analysis Services

 •  Príprava dát pre analýzy
 •  Založenie Analysis Services projektu
 •  Vytvorenie dátových zdrojov a pohľadov
 •  Vytvorenie OLAP kocky

Práca s dimenziami

 •  Vytváranie a konfigurácia dimenzií
 •  Atribúty dimenzií a hierarchické atribúty
 •  Triedenie, organizovanie, grupovanie a filtrovanie atribútov
 • Skrývanie atribútov, zmeny v zobrazovaní atribútov užívateľom

Sledovanie súhrnov a veličín

 •  Práca so sledovanými veličinami
 •  Aditívne a semi-aditívne veličiny
 •  Organizovanie sledovaných veličín

Dotazovanie sa na OLAP kocky

 •  Základy jazyka MDX
 •  Pridanie vlastných kalkulácií do kocky

Ďalšia funkcionalita OLAP kociek

 •  Kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPI
 •  Akcie
 •  Perspektívy
 •  Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
 •  Partitioning OLAP kociek a scale-out škálovanie výkonu

Uvedenie OLAP kociek do prevádzky

 •  Zavedenie do prevádzky (priamo aj nepriamo)
 •  Zabezpečenie a nastavenie databáz Analysis Services
 •  Práca s OLAP kockami priamo v Exceli
 •  Integrácia s Reporting Services

Správa OLAP kociek

 •  Nastavenie OLAP spracovania – ROLAP, HOLAP, MOLAP
 •  Logovanie, monitorovanie a optimalizácia OLAP kociek a dotazov
 •  Zálohovanie a obnova databáz Analysis Services

Data mining v SQL Serveri

 •  Prehľad  a prínos data miningu v SQL Serveri 
 •  Podporované algoritmy spracovania dát v data miningu a ich vhodnosť použitia na konkrétne typy problémov v praxi
 •  Princípy fungovania neurónových sietí
 •  Vytvorenie modelov data miningu
 •  Validácia správnosti a relevantnosti modelov
 •  Predpovedanie hodnôt pomocou modelov a jazyk DMX
 •  Príklady dolovania poznatkov z dát – klasifikácia zákazníkov, zistenie správania zákazníkov, naprofitabilnejšie sety produktov, predpovedanie trendov

Kurz Analytické služby a data mining v SQL Serveri  školí certifikovaný lektor na produkty MS SQL Server.

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk