Školenie ASP.net

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať dynamické webové stránky vo vývojovom prostredí ASP.net.

Vstupné požiadavky: Znalosti tvorby statických www stránok, znalosti kódu HTML a XHTML.

Obsah kurzu:

ÚVOD DO ASP.NET

 • Vývojové prostredia
 • Systém .NET Framework
 • Inicializácia a inštalácia ASP.NET
 • Elementy stránky ASP.NET

TVORBA STRÁNOK POMOCOU ASP.NET

 • Tvorba jednoduchých aplikácií
 • Zápis kódu ASP.NET a HTML
 • Prostredie CLR a ASP.NET
 • Programovacie jazyky ASP.NET

ZÁKLADY VISUAL BASIC.NET

 • Deklarácia premenných
 • Konverzie dátových typov
 • Polia a operátory
 • Logické podmienky a cykly
 • Vetvenie programov
 • Najpoužívanejšie funkcie

OBJEKTY ASP.NET

 • Objekty jazyka C# a ASP.NET
 • Vlastnosti a metódy objektov
 • Inštancie objektov

WEBOVÉ FORMULÁRE

 • Princípy programovania webových formulárov
 • Udalosti serverových ovládacích prvkov
 • Ukladanie stavov a spracovanie formulárov
 • Serverové ovládacie prvky jazyka HTML
 • Webové serverové ovládacie prvky
 • Tvorba užívateľských ovládacích prvkov
 • Tvorba vlastných ovládacích prvkov

VALIDÁCIA STRÁNOK ASP.NET

 • Práca s overovacími ovládacími prvkami
 • Prispôsobenie overovania
 • Riešenie príkladov

ZÁKLADY TVORBY DATABÁZ

 • Kedy je vhodné používať v aplikáciách databázy
 • Pravidlá tvorby databáz
 • Použitie najčastejších príkazov jazyka SQL
 • Prístup k údajom pomocou ASP.NET

DATABÁZY A ASP.NET

 • Práca s dátovou množinou DataSet
 • Definovanie relačných vzťahov
 • Previazanie dát
 • Ovládacie prvky a previazané dáta
 • Používanie serverových ovládacích prvkov
 • Editácia položiek
 • Triedenie a stránkovanie dát

KOMUNIKÁCIA S ADO.NET

 • Úvod do ADO.NET
 • Objektový model ADO.NET
 • Modifikácia dát v riadku DataRow
 • Prezeranie dát v tabuľke DataTable
 • Komunikácia s databázami v ADO.NET
 • ADO.NET a ASP.NET

JAZYK XML A ASP.NET

 • Úvod do XML
 • Schéma jazyka XML
 • Prístup k formátu XML z ASP.NET
 • Čítanie a zápis formátu XML
 • Validácia formátu XML
 • Objektový model dokumentu XML
 • Modifikácia dát formátu XML

RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk