Školenie Assembler

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je pochopenie princípov vývoja v assembleri (jazyku strojových inštrukcií), naviazanosť na hardvér, koncept von Neumannovskej architektúry, binárna a hexadecimálna sústava, základné operácie nad údajmi, inštrukcie, podprogramy, prerušenia, vzťah medzi assemblerom a vyššími programovacími jazykmi, ladenie programov.

Vstupné požiadavky: Požadovaná je znalosť vývojového prostredia (MS Windows, Linux, ...), znalosť jazyka C výhodou.

Obsah kurzu:

ÚVOD

 • architektúra počítačov podľa von Neumanna, koncept zdieľanej pamäti, zbernice
 • vzťah medzi hardvérom (procesorom) a assemblerom
 • kompilácia, spustenie a ladenie jednoduchého programu

ČÍSELNÉ SÚSTAVY

 • k čomu potrebujeme binárnu a hexadecimálnu sústavu v súvislosti s assemblerom
 • prevod medzi decimálnou, hexadecimálnou a binárnou sústavou
 • pojem bitu a bajtu

POJEM INŠTRUKCIE

 • operand, operačný kód
 • kódovanie inštrukcií
 • kódovanie operandov, viac bajtové operandy

ÚDAJE

 • little endian vs big endian architektúra
 • pojem registra
 • pojem adresovania
 • zápis konštanty, rozdiel medzi konštantou a adresou

REGISTRE

 • dátové, adresové kontrolné (stavový register, programový čítač, ukazateľ zásobníku)
 • Operácie nad údajmi (najbežnejšie inštrukcie)
 • aritmetické inštrukcie
 • logické inštrukcie
 • bitové inštrukcie
 • inštrukcie presunu

VETVENIE A PODPROGRAMY

 • nepodmienené a podmienené vetvenie, podmienkové kódy
 • skok do podprogramu, návrat
 • pojem zásobníku
 • riziká pri programovaní podprogramov

PRERUŠENIA

 • pojem výnimky a prerušenia
 • rozdiel medzi podprogramom a prerušením
 • rozdiel medzi výnimkou a prerušením
 • riziká pri programovaní prerušení

PREPROCESOR

 • užívateľsky definované konštanty
 • podmienená kompilácia
 • deklarácie premenných, inicializované a neinicializované údaje
 • makrá

UŽÍVATEĽSKÝ POHĽAD

 • tvorba, kompilácia a ladenie väčších projektov (zásady pri písaní, najbežnejšie chyby, ...)
 • spolupráca s vyšším programovacím jazykom (C)

Zaujal Vás tento kurz?


Pre uzavreté firemné školenia Vám radi pripravíme termíny podľa Vašich potrieb, kdekoľvek na Slovensku, priamo vo Vašej firme, alebo v našej učebne LAPIS v Nitre.

Osnovy kurzu môžeme plne prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kontaktujte nás pre viac podrobností nebo si vyžiadajte cenovou ponuku.

Kontaktujte nás:

tel. 037/6513 140,
tel. 0904/406 653

e-mail: lapis@lapis.sk